Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 01.07.2009 kěrchow a pohrjebnišćo

Wobsteji rozdźěl mjez słowomaj pohrjebnišćo a kěrchow? Słowo kěrchow pochadźa z němskeho słowa "Kirchhof". Tutón wuraz poćahowaše so něhdy w němčinje jenož na wobhrodźeny teren wokoło cyrkwje. Hakle wjele pozdźišo so woznam zwuži na "městno pokoja", potajkim na městno, hdźež so ćěła hrjebaja. A w tutym zwisku je kěrchow w serbšćinje najbóle rozšěrjeny wotpowědnik, wšojedne, hač namakamy tajki kěrchow njeposrědnje wokoło cyrkwje abo nic. Serbske słowo pohrjebnišćo za němske "Friedhof" je nowša twórba. Je wotwodźene wot werba pohrjebać, kotrež wužiwa so w serbšćinje – pódla werba chować – za němske beerdigen abo begraben. Słowo pohrjebnišćo wužiwa so wosebje w spisownej rěči město němskeje požčonki kěrchow, ma pak w přirunowanju z kěrchowom šěrši woznam. Jako pohrjebnišćo pomjenuja so mjenujcy tež tajke městna, hdźež su so rowy z dawneho časa namakali abo hdźež su padnjeni wojacy hromadźe pohrjebani; němsce prajiimy k tomu Gräberfeld abo Begräbnisstätte. Nimo słowa pohrjebnišćo móžemy w tutym zwisku tež wužiwać słowo rownišćo.