Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 30.09.2009 Dokładnosć při přełožowanju

Hdyž pytamy za serbskim wotpowědnikom za někajku němsku nowotwórbu, dyrbimy so druhdy z tym spokojeć, zo serbski wotpowědnik němsku předłohu jenož zdźěla špiheluje. Tole wustupuje husto we wobłuku fachowych terminologijow z najwšelakorich branšow. Za němske „Touristische Gebietsgemeinschaft“ dosaha na přikład serbski přełožk turistiske zjednoćenstwo, konkretnišo by pak tež móžno było prajić lokalne turistiske zjednoćenstwo; za ně. Bruttosozialprodukt dosaha serbske wotpowědnik bruttoprodukt. Druhdy přeradźa pak serbski přełožk wjace wo woznamje abo wobsahu němskeho słowa kaž w padźe Zwjazkowy zarjad za nadróžny wobchad za ně. Kraftfahrtbundesamt. Jeli by pak něchtó přełožić chcył rěčny monstrum „Eierschalensollbruchstellenverursacher“ do serbšćiny, tomu bych radźiła: Wostajće to! Mi je jónu wobsedźer tajkeho „Eierschalensollbruchstellenverursachera“ prajił: Tón poprawom nichtó njetrjeba. Dosaha, zo wužiwajeće dale nóž a wotkrajeće sej z nim jejkowu hłójčku. A pódla praktiskeho efekta sće tež hnydom potrjebu tworjenja kumštneho serbskeho słowa wobešli.