Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 02.09.2009 Verfahren

W hamtskej němčinje wustupuje husto słowo „Verfahren“: Amtsenthebungsverfahren, Asylverfahren, Berufungsverfahren, Defizitverfahren, Feststellungsverfahren, Rechtsverfahren a tak dale. Móžu při přełožowanju do serbšćiny za to přeco samsny wuraz wužiwać? Skerje nic. Němski substantiw „Verfahren“ ma dwaj woznamaj: Sprěnja je wuraz za někajke dźěłanske wašnje abo metodu. W tutym padźe wužiwamy serbsce wotpowědniki kaž procedura, postupowanje, metoda, druhdy tež jednanje, husto hodźi so to jenož při konkretnym přikładźe rozsudźić, na př. procedura přepodaća za ně. Auslieferungsverfahren, metoda zlěpšenja za ně. Veredlungsverfahren abo postupowanje při wobzamknjenju za ně. Beschlussfassungsverfahren. A zdruha je ně. „Verfahren“ wuraz z prawnistwa a měni wěsty proces, kaž sudniske jednanje za Gerichtsverfahren, znapřećiwjenske jednanje za Einspruchsverfahren abo zwěsćowanske jednanje za ně. Feststellungsverfahren. Pytajo za přełožkom mamy potajkim najprjedy jónu wujasnić, što němski wuraz zwuraznja, hakle potom móžemy prawy serbski wotpowědnik wubrać, a to je normalne postupowanje při přełožowanju, němsce „Übersetzungsverfahren“.