Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 09.12.2009 Nuknica a Pančicy

Z našimi wjesnymi mjenami mamy druhdy problem: kak je prawje skłonjujemy. Husto słyšimy tajke něšto kaž Wón přińdźe z Nuknic město z Nuknicy, a nawopak: Wón bydli w Pančicy město w Pančicach. Čehodla mamy scyła tajki rozdźěl? Wjesne abo měšćanske mjena kaž Nuknica, Połčnica, Kamjenica su singularowe pomjenowanja a kónča so w nominatiwje, potajkim w zakładnej formje na a. Skłonjujemy je potajkim kaž druhe substantiwy tutoho typa, kaž kupnica: Wóna je do kupnicy šła. A tohodla rěka: Wona je do Nuknicy jěła. – Porno tomu su wjesne mjena Pančicy, Sulšecy, Bukecy atd. pluralowe substantiwy, skłonjujemy je kaž słowo pjenjezy. Znaja tuž jenož pluralowe kóncowki. Rěka potajkim: Bydlu w Pančicach, wón pak bydli w Sulšecach a wona w Bukecach. Jich genitiwiska forma nima žanu kóncowku: Ja pochadźam z Pančic, wón pochadźa ze Sulšec a wona z Bukec.