Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 18.11.2009 prof. a dr. – akademiske titule pola žonow

Akademiske titule su wobstatk mjena a so tohodla tež do hornjoserbšćiny přiwzaja. Samozrozumliwje wužiwamy titule kaž profesor abo doktor, abo tež knjez doktor abo knjez profesor. W pisomnej formje wužiwa so na přikład forma narěče „Česćeny knježe profesoro“.
Problemy jewja so skerje ze žónskimi formami, dokelž so narěč „knjeni“ abo „knježna“ zrědka z akademiskim titulom zwjazuje, štož zwisuje tež z historiskej rólu žony w towaršnosći. Tak narěči so ze mnu dźěłaca kolegina pak „knjeni XY“ abo „dr. XY“ – kombinacija „knjeni doktor“ je na pisomnu formu listowanja wobmjezowana, w kotrejž so zwjetša skrótšenka akademiskeho titula wužiwa. W hornjoserbšćinje ma žónska forma knjeni doktorka samo negatiwny podzynk. Tohorunja formje knježna doktorka abo tež knjeni respektiwnje knježna profesorka směšnje klinčitej. Neutralnje móžeš wšak prajić, zo je knjeni XY profesorka za wěsty wědomostny předmjet.
Haj, tak je to ze žonami, a tohodla rozžohnuje so z Wami dźensa knjeni Jana Šołćina, a nic knjeni doktorka.