Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 21.04.2010 Trjebam ja to činić abo dyrbju ja to činić? II

Njedawno sym tu rěčała wo wopačnym wužiwanju werba trjebać jako modalneho werba město praweho dyrbjeć, hdyž wosebje dźěći praja: Trjebam ja to činić? město praweho Dyrbju ja to činić? – Wězo njeje wužiwanje jednoreho werba trjebać generelnje wuzamknjene. Wšak njeje trjebać přeco modalny werb kaž w runje citowanym přikładźe. Werb trjebać móže nimo toho tež połnowoznamowy werb być, to rěka, zo ma samostatny woznam a tohodla w cyle hinašich kontekstach wustupuje, na přikład: Za tykanc trjebam muku, mloko, butru, jeja a cokor. abo: Dźensa je tak zyma, tohodla rukajcy trjebam. Werb trjebać zwjazuje so tu ze substantiwami, z objektami: butru, mloko, jeja, rukajcy atd. Jako połnowoznamowy werb móže so wězo trjebać tež negować: Za tutón tykanc njetrjebam butru, za to pak margarinu. A w nalěću hižo žane rukajcy njetrjebam, wšak je hižo rjenje ćopło.