Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 09.06.2010 při abo na

Knjez Kowar je docent při uniwersiće, knjez Krawc zaso wučer při gymnaziju – dale a husćišo słyšu tajke konstrukcije a so dźiwam. Kajka institucija blisko při uniwersiće drje to budźe, hdźež knjez Kowar wuwučuje. A čehodla njemjenuje so hnydom ta šula, hdźež je knjez Krawc z wučerjom? Najskerje wšak je so we woběmaj padomaj jenož wopačna prepozicija „při“ město praweje „na“ wužiwała: Prawje prajimy potajkim, zo wuwučuje něchtó na uniwersiće, respektiwnje zo je wučer na gymnaziju. Ale kak přińdźe k tajkim zamylenjam? W pozadku skutkuje tu němčina. Němsce so praji: Er ist Dozent an der Universität. A němskemu „an“ w serbšćinje husto wotpowěduje „při“: das Haus am Bach – dom při rěčce. Tola serbske „při“ nima tak šěroki woznam, wone signalizuje přeco někajku rumnu bliskosć. Tohodla wustupuja jako serbske wotpowědniki za němske „an“ hišće dalše prepozicije, na přiklad „za“ – am Tisch je serbsce za blidom, abo „na“ – na štomje wisaja jabłuka, am Tage je wodnjo, a am Montag je cyle bjez prepozicije póndźelu, a wučer móžeš wězo być na někajkej šuli, chiba hišće we šuli, tola ženje při šuli.