Rěčny kućik dr. Anje Pohončoweje z wusyłanja 18.08.2010 pitśku

Eksistuje tójšto přikładow za podobne abo samsne słowa w hornjo- a delnjoserbšćinje. Namakamy pak tež dosć wurazow, kiž so rozeznawaja. Někotre z nich wuwabja samo pola tamneho rěčneho partnera posměwk. Jedne tajke słowo je delnjoserbske pitśka abo jako adwerb husto wužiwane pitśku, pitśitśku: Z pitśku sćerpnosću to zmejstrujoš. Pitśku jo se padało. Daj mě hyšći pitśitśku soli! W hornjoserbskej wobchadnej rěči wužiwa so za to kus abo kusk. W delnjoserbskim słowje pitśka tči němske „Bisschen“, w braniborskich – abo lěpje prajene w delnjoněmskich – dialektach tež „bitzen“ abo „bitsken“. Delnjoněmske dialekty njejsu za hornjoserbšćinu žanu rólu hrali, tohodla wustupuja někotre němske požčonki w delnjoserbšćinje, kiž hornjoserbšćina njeznaje. Nimo naspomnjeneho pitśka su to tež šlodaŕ (hs. krawc), dupiś (hs. křćić) abo šytawa (hs. čapla). – Słowčko pitśku hodźi so w delnjoserbšćinje pak tež wuměnić přez tšochu, tšošku, štož ma samsny korjeń kaž hornjoserbske spisownorěčne trochu, tróšku.