Mejske přinoški Serbskeho rozhłosa 2024

47 awdija

Eine Petrischale mit Mikroplastik in der Hand einer Frau im Laborkittel, die in einem Labor steht
prawa za wobrazy: MDR / Kristin Kielon
2 mjeń.

Nowy material wjace widźomneje swěcy přepušća hač normalna škleńca. Pyramidow dla so wona při tym rozdźěluje. To ma w twarach swěcu lěpje rozdźěleć a tomu zadźěwać, zo słónčne pruhi čłowjekow slepja.

pj 31.05.2024 07:01hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2653126.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bože ćěło w Budyšinje
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

W Budyšinje so jedna wosebita monstranca jenož na Bože ćěło wužiła. Z tachantskim fararjom Witom Sćapanom smy wo tym rěčeli.

pj 31.05.2024 17:08hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2653784.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Crescendo - hudźbne stawizny / logo
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Předstajimy skurilny instrument, kotryž z pomocu błyskow melodije zaklinčeć da.

pj 31.05.2024 07:01hodź. 02:09 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2653124.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Jugendliche auf Motocross-Rädern
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Junijske Wuhladko je wosebite dźěćace wusyłanje. Dźěći su interviewy wjedli, čitaja powěsće a samo w studiju wusyłanje moderěruja. Jednu z temow nêtko skrótka předstajimy.

pj 31.05.2024 07:01hodź. 01:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2653122.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Fronleichnam der katholischen Sorben in Ostro
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa informuje: Brězy na Božim ćěle

Brězy na Božim ćěle

Młoda brěza je w swojej symbolice štom lubosće, zboža a swětła. Wosebje pak je tež pokazka na nowe žiwjenje w nalěću. Štó stara so wo pychu młodych brězow we wsach a městach dźensa na wysokim swjedźenju Božeho ćěła?

štw 30.05.2024 07:18hodź. 03:07 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2652118.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Frau mit Smartphone sitzt an einem Arbeitsplatz.
prawa za wobrazy: IMAGO / Westend61
Monika Gerdes
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
2 mjeń.

štw 30.05.2024 07:18hodź. 02:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2652116.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Männer
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Sobotu zhladuje Čornakec firma za kładźenje dłóžičkow a stajenje kachlow nětko na swoje 30lětne wobstaće. Wot tutoho dnja změje wona tež hišće dalšeho šefa.

srj 29.05.2024 08:03hodź. 03:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2651074.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Intendant Ralf Ludwig zu Gast im Studio Bautzen 25. Jubiläum Jugendradio Satkula
prawa za wobrazy: Benno Scholze/MDR