"Kontrola, ty" Nowy spěw Lipšćanskeje wuměłče „die herrmann“

Wona mjenuje so „die herrmann“, pochadźa z Delnjeje Łužicy, bydli a dźěła nětko w Lipsku. Serbsce drje běžnje njerěči, za to pak produkuje serbsku hudźbu. 29. oktobra wuńdźe nowy spěw Christin Herrmannoweje.

Die Herrmann - kontrola, ty
prawa za wobrazy: MDR

Jeje twórby su naročnje produkowane, husto so wšelakore hudźbne stile w nich zjednoća a jeje lyriske teksty hraja wobsahowje na wjacorych runinach. Haj, wukubłana jazzowa spěwarka Christin Herrmann dźěła a hudźi hłubokomyslnje z lubosću a z hłójčku. To spóznaješ a słyšiš tež při jeje nowym spěwje, kiž rěka „Kontrola, ty“.

Dźe wobsahowje wo zhubjenje kontroly. A to na wšelake wašnje. Na prěnjej runinje dźe wo lochke zhubjenje kontroly we wšědnym dnju. Na druhej runinje dźe wo dospołnje zhubjenje kontroly, na přikład hdyž něchtó zemrěje. Spěw jedna quasi wo tym, zo spytamy přeco w našim žiwjenju kontrolu zdźeržeć, nad wšěm. Hdyž pak so něšto stanje, padnje nam to ćežko akceptować, zo žana Kontrola nad tym scyła njedawa. Runje to pak je žiwjenje!

Christin Herrmann alias "Die Herrmann"
Christin Herrmann alias "die Herrmann"
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

… powěda Christin Herrmann. Wot stila sem je nowy titul „Kontrola, ty“ nimale podobnje natwarjeny kaž hižo dotalna tačel „Za moju domiznu“, w kotrejž je so temam „Łužica, domizna a swójske korjenje“ wěnowała. Tónraz pak njespěwa w hornjoserbšćinje, ale tekst je delnjoserbski. Nimo toho so sferiske hudźbne elementy sylnišo jewja, powěda Christin Herrmann.

Wot žanra dźe to potajkim směr syntipop. A so na kóncu tak jara stopnuje a je hišće wo wjele intensiwniši hač někotre spěwy tačele "za domiznu". Tak zo móžu rjec, zo je so tu woprawdźe něšto rjaneho nam zešlachćiło. Sasha Hünermund je spěw produkował. Christiane Piniekowa je mi teksty přełožiła a zbytk, potajkim tekst, kompozicija, hłós je z mojeho pjera.

Christin Herrmann alias "Die Herrmann"
Christin Herrmann alias "die Herrmann"
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Tola nic jenož na polu hudźby je „die herrmann“ - kaž so wona mjenuje - aktiwna. W minjenymaj lětomaj dyrbješe so wuměłča korony dla znowa orientować. Planowana toura a z tym tež wustupy w Hornjej a Delnjej Łužicy su wupadnyli. Tak je Christin Herrmann započała so zaso inteniwnišo pisanju wěnować.

Dźěłam tuchwilu tež na literariskim projekće. Sym jedyn roman pisała a tutón je nětko po puću k nakładnistwam. A jeli mam zbožo so tutón snano wozjewi.

Christin Herrmann alias "Die Herrmann"

Pozitiwnu wotmołwu je Christin Herrmann hižo dóstała, na kóncu přeradźi. Prjed hač so roman wozjewi, móža pak hišće měsacy zańdź - jeli scyła k tomu dóńdźe. Hudźbje pak wostanje dale swěrna, rady by klětu dalši album produkowała. A jeli sće nětko wćipni, kak nowy spěw Christiny Herrmann klinči, potom pohladajće raz tule.

____________________

Tež w našim rańšim programje smy wo tym rozprawjeli, přinošk móžeće sej tule hišće raz naposkać: