Přistup a dalše informacije 146. Schadźowanka ryzy digitalna

Hačrunjež dyrbi so Schadźowanka pandemijowych postajenjow dla lětsa ryzy digitalnje wotměć, ličitaj režiseraj Katka Pöpelec a Syman Hejduška z pisanym a wotměnjatym programom. Dohromady dźewjeć přinoškow je so zapodało. Nimo Lipšćanskich studentow postaraja so zaso Drježdźanscy a po dołhim času tež studowacy z Berlina wo programowe dypki. Dokelž su městna, potajkim přistupy k digitalnej Schadźowance na 500 ticketow wobmjezowane, proša organizatorojo, so nětko hižo bjezpłatnje přizjewić.

146. Schadźowanka (digitalna)
prawa za wobrazy: www.schadzowanka.de (screenshot)

Z jenož z jednym klikom tule móžeće so nětko hižo na digitalnu žurlu lětušeje Schadźowanki podać.

146. Schadźowanka (digitalna)
prawa za wobrazy: www.schadzowanka.de (screenshot)

Kaž organizatoriski team zdźěli, sće nětko hižo wutrobnje přeprošeni, so tam jako přihladowar abo hosć přizjewić a rumnosće zeznać. Oficialny program lětušeje Schadźowanki zahaji so sobotu, 21.11.2020 wot wječora 20 hodź. Hižo wot 19.00 hodź. budźe přistup do žurle móžny, wot 19.30 hodź. je planowany warm up, w kotrymž so platforma ze wšitkimi přihladowarjemi pod profesionelnym nawodom přeńdźe.

Přizjewjenski formular namakaće na stronje www.schadźowanka.de.

146. Schadźowanka (digitalna)
prawa za wobrazy: www.schadzowanka.de (screenshot)
146. Schadźowanka (digitalna) 3 mjeń.
prawa za wobrazy: www.schadzowanka.de (screenshot)