Eleven Bautzen
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Nowej elewce w činohrajnym studiju “Chcetej raz počuchać”

Cyłe lěto žiwjenje w dźiwadle sobu dožiwić, za jewišćom a na jewišću stać, rekwizity, techniku a klankodźiwadło zeznać - wo tutej móžnosći mnozy sonja. Abiturientce Serbskeho gymnazija w Budyšinje, Katarina Pöpelec a Katarina Krygarjec, stej sej tutón són spjelniłoj. Stej so zmužiłoj, so wuspěšnje powabiłoj – a budźetej na lěto jako elewce w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle skutkować.

Eleven Bautzen
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Po tym, zo běštej wobě prěnje nazhonjenja w młodźinskim dźiwadle hromadźiłoj, rozsudźištej so za wukubłanje w činohrajnym studiju. Mjeztym je tradicija, zo so tajke praktiske lěto w dźiwadle za orientaciju poskići. “Chcemy z tym serbski dźiwadłowy dorost spěchować a mamy móžnosć, nowe talenty za wulke jewišćo zdobyć”, praji dźiwadźelnik a zamołwity za činohrajne studijo, Měrko Brankačk.

Čmjeła Hana

Elevin Katka Poepel
Elevka Katarina Pöpelec prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Za dosć napinace ma Katarina Pöpelec dźěło dźiwadźelnika hižo nětko. Wona hraje tučasnje swoju prěnju rolu jako čmjeła Hana. Kruch měri so na serbske a serbsce wuknjace dźěći w pěstowarnjach a zakładnych šulach. Katarina Krygarjec tuchwilu hišće trochu wotpočuje a přihladuje, wšako wona jenož w nuznym padźe chorosće jako čmjeła zaskoči. Na nju pak čaka hižo rěčne wužadanje, ma delnjoserbsku werziju čmjeły Hany přewzać.

So do emocijow dźěsća zanurić

Katka Krüger Elevin
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Zo byštaj so na swój publikum přihotowałoj, wopytaštej elewce klankodźiwadło. Tam běštej cyle zadźiwanej, kak aktiwnje so dźěći na kruchu wobdźěla. “Dyrbiš z tym ličić, zo so sylzy ronja, jelizo stara wjera na jewišćo stupi. Tajke sylne emocije njemóžach sej do toho scyła předstajić”, měni Katarina Krygarjec.

Swojorazny dźěłowy dźeń

Tamnych dźiwadźelnikow młodej elewce hišće wjele widźałoj njejstej. Dopołdnja skutkuje dźiwadło skerje spodźiwnje prózdne a ćiche, jeničce technikarjow zetkaš na chódbach. “Dźiwadło je hotowy labyrint”, so elewce smějetej. Dźěłowy dźeń započina so dopołdnja w dźesaćich z prěnjej probu, dalša sćěhuje popołdnju abo tež raz wječor. Přestawki mjeztym dyrbiš sej z hinašimi aktiwitami pjelnić.  Hač je za njeju žiwjenje dźiwadźelnika za přichod předstajomne, hišće njewěstej. Znajmjeńša je za Katku Pöpelec  dźiwadźelnik a jeju “šef” Měrko Brankačk hižo nětko wulka inspiracija.

Eine Schauspielerin als Biene verkleidet, liegt auf einer Wiese. An ihrer Schulter lehnen Handpuppen.
Katarina Pöpelec jako "Čmjeła Hana". prawa za wobrazy: Němsko-Serbske ludowe dźiwadło

posledni raz aktualizowane: 29. požnjenca 2017, 10:04 hodź.