Aktualny staw Herpes pola koni - strašny infekt za konjacy a jěchanski sport

Wokoło herpesa pola koni je so w zašłych dnjach a tydźenjomaj mnoho rěčało, haj tež spekulowało. Přetož tak prawje jasne njeje, kak daloko so chorosć tuchwilu wupřestrěwa a kotre sćěhi to ma na přikład za konjacy sport abo podobne zarjadowanja. Naši kolegojo onlinoweje redakcije rozprawjeja nětko wo aktualnym stawje w zwisku z herpesom pola koni.

Ludger Beerbaum
prawa za wobrazy: imago/ThomasReiner.pro

Jako njeby koronawirus hižo dosahał! Wot spočatk měrca starosća so wobsedźerjo koni nětko tež hišće dla wosebje strašneho herpesoweho schorjenja. Na wulkim jěchanskim zarjadowanju we Valenciji běchu tam pady našli. Wirusowy infekt ze skrótšenku (EHV) móže samo tak agresiwny być, zo konje na tym zemrěja/slaknu. Tohodla je so nětko mnoho konjacych zarjadowanjow wotprajiło. Wo aktualnym stawje rozprawja tule naš reporter Clemens Šmit:

Što pak praja scyła skótni lěkarojo k herpesowemu infektej pola koni? Wirusowy infekt ze skrótšenku (EHV) móže samo tak agresiwny być, zo konje na tym zemrěja, wobkrući skótny lěkar Jakub Hantuš. Što je tute herpesowe schorjenje pola koni konkretnje a što so tam stawa, na to je nam wotmołwił:

Schild an einer Tierarztpraxis 1 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge

01:11 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1692284.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sćěpiwo drje přećiwo herpesej dawa, njeje pak winowatosć, zo so kóždy kóń přećiwo tomu sćěpi. To ma wjacore přićiny, praji Křesćan Zahrodnik z Chrósćic, kiž je sam wuspěšny jěchar a wobsedźer koni. Tež pola nich doma w konjencu njejsu wšitke zwěrjata sćěpjene:

Kleines Pferdegespann im Wettbewerb 1 mjeń.
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

00:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1692286.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

A kak póndźe dale? Hladajo na dalše wuwiće njemóžetaj a nochcetaj Křesćan Zahrodnik a Jakub Hantuš žanu prognozu dać. To liči runjetak za jutrowne jěchanje. Přetož tuchwilu je pře mało faktow, pře mało znate, zo móhło so tam něšto rjec. Přezjednaj pak sej staj, zo dyrbjeli so jutry jako wosebity nabožny a kulturny nałožk dale škitać.