Hodowna akcija Serbskeho rozhłosa: Madlen Štrawbina je dobyćerka našeje hodowneje akcije

Serbski rozhłós a telewizijny magacin Wuhladko pytatej za wašej cyle wosobinskej hodownej drohoćinku.

Wutrobna gratulacija do Smječkec! Madlen Štrawbina je dobyćerka našeje lětušeje hodowneje akcije. Wot dohromady 3052 zapodatych hłosow, docpě jeje hodowna drohoćinka najwjace hłosow. Wutrobny dźak wšitkim, kiž su so wobdźělili.

Madlen Štrawbina dobyćerka hodowneje akcije 2021
prawa za wobrazy: MDR

Tule dalše zaměstnjenja:

1. městno 16% - 33. Madlen Štrawbina a swójbna hodowna drohoćinka

2. městno 12% - 2. Boži narodk swójby Meškankec ze Smječkec

3. městno 10% - 17. Swójba Rachelic z Noweje Wjeski ma hoberski Boži narodk

4. městno 7% - 37. Swójba Paškec a nowa tradicija w Chrósćicach

5. městno 6% - 32. Judit Čornakowa a pohladnica wowki

Madlen Štrawbina dobyćerka hodowneje akcije 2021 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
1 mjeń.

Madlen Štrawbina je dobyćerka našeje lětušeje akcije. Matej Dźisławk je so z njej rozmołwjał.

so 25.12.2021 08:37hodź. 01:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1918312.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Pohladajće rady tež hišće raz na našu galeriju hodownych drohoćinkow:

Kind mit Weihnachtsgeschenk
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Der Sorbische Rundfunk und WUHLADKO suchen Ihre persönlichen Weihnachtsschätze. 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Galerija Wašich hodownych drohoćinkow: