Serbski rozhłós - Sorbisches Programm

Europeada2022: Halbfinale: Sorben vs. Kärntner Slowenen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jörg Stephan/MDR
3 mjeń.

Ze serbskej hymnu zaběraše so štwórtk wječor Maćica Serbska zhromadnje ze Serbskimi Nowinami w zjawnej diskusiji.

pj 23.09.2022 09:03hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2137188.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Wegekreuz in einem Wald 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
2 mjeń.

Halina Hejduškec je so naprašowała: Kak bě w Medjugorje?

Kak bě w Medjugorje?

W Serbach je Róžant putniske městno. To je jedne, ale po cyłym swěće je jich wjele - na přikład: Medjugorje w Bosniskej-Hercygowinje. Tam sej tež přeco zaso rady wosebje katolscy Serbja dojědu.

pj 23.09.2022 09:03hodź. 02:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2137186.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europäischer Maulwurf 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/BIA
2 mjeń.

Za přezymowanje su zwěrjata wšelke strategije wuwili. Někotre wjacore měsacy dołho spja, tamne su zaso mjenje aktiwne a přewažnje wotpočuja.

pj 23.09.2022 09:06hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2137200.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Crescendo - hudźbne stawizny / logo 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Hižo z dźěćatstwa běše jemu serbske hudźenje a spěwanje stajnje po boku. Što čini Joachim Jurenc poprawom dźensa?

pj 23.09.2022 09:03hodź. 02:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2137190.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Katarina Pöpelec rozprawja: KuBiMobil - kak dale?

KuBiMobil - kak dale?

Wjele ludźi je w zašłych dnjach we whatsapp statusu za onlinowu peticiju KuBiMobila wabiło. Je to spěchowanje, z kotrymž płaća šulerjo jenož euraj za jězbu do dźiwadła, muzeja abo zwěrjenca. Katka Pöpelec z nowostkami.

štw 22.09.2022 10:39hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2136272.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
klatschende Hände 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Kak husto da sće w zašłym času “Sławu” sobu spěwali? Wšako je jenož hišće poměrnje mało serbskich podawkow, na kotrychž wona njezaklinči, měni nětko tež Beno Bělk.

štw 22.09.2022 10:39hodź. 03:08 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2136276.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Tochter und Mutter schauen besorgt 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO/YAY Images
3 mjeń.

Beno Šołta informuje: Je tydźeń demency

Je tydźeń demency

Zawěsće tež wy někoho znajeće, kiž je dementy. Při tym ma chorhosć woprawdźe wjele wobličow. Alzheimer na přikład je jedna forma demency, kiž je zdobom najbóle rozšěrjena. Beno Šołta je někotre informacije zezběrał:

štw 22.09.2022 10:39hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2136274.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Nowosće we wobrazach

Logo serbske online powěsće 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

+++Šwjelowu brjóžnu wotewrili+++Ćisowske bahno rewitalizuja+++Jěchanski turněr w Hórkach+++Prěni Łužiski lěsny marathon+++

wu 20.09.2022 13:58hodź. 01:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/video-656986.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Z aktualneho wudaća WUHLADKA

Personalmangel 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

W serbskich institucijach wšudźe ludźi pytaja. Wosebje w Serbskich Nowinach je połoženje napjate.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 02:47 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Influencer 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Jakub Wowčer jeju předstaji: Serbskej influenceraj

Serbskej influenceraj

Strowe zežiwjenje a wudźenje – młodaj Serbaj ze swojimaj konikomaj w interneće na so skedźbnitaj.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 03:26 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Handwerker 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Dla stupacych płaćiznow za milinu, wolij a płun pyta wjele ludźi hinaše móžnosće tepjenja. Firmy maja tohodla ruce połne dźěła.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 02:40 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Serijale Serbskeho rozhłosa

Recensija a komentar (logo)
prawa za wobrazy: MDR

Přehlad zašłych přinoškow: Komentary a recensije

Komentary a recensije

wjace

Serbski rozhłós na instagramje a facebooku