Jubilej: 50 lět Serbski muski chór Delany

50 lět Muski chór Delany
prawa za wobrazy: Darius Buder/MDR

Čłonojo muskeho chóra Delany na wopyće w Budyskim studiju:

Jan Šołta z Konjec je spěwar prěnjeje hodźiny, Matej Kowar z Budyšina je młody dirigent a Janek Wowčer njeje jenož spěwar, ale tež hižo wjacore lěta předsyda towarstwa. We wusyłanju powědaja wo započatkach Delanskeho spěwanja, spominaja na prěnjeho dirigenta Alfonsa Hrjehorja, rozprawjeja wo spěwnych wulkoprojektach a wězo rěčimy tež wulkim jubileju.

A tež wot jubilejneho zarjadowanja smy někotre fota zestajili:

50 lět Muski chór Delany
prawa za wobrazy: Darius Buder/MDR

Čłonojo muskeho chóra zhladuja lětsa na swoje 50-lětne wobstaće. W běhu lět su hižo tójšto zhromadnje dožiwili:

Chór Delany (wobrazy z archiwa)
prawa za wobrazy: MDR

Hižo spočatk lěta rozprawjachmy tohodla wo stawiznach muskeho chora Delany. Wusyłanje móžeće sej tule hišće raz naposkać abo tež na swojich šmóratkach składować a sej pozdźišo lubić dać: