Kubłanski forum w Smochćicach: Kubłanje dorosćenych na kraju

W Smochćicach je so kubłanski forum pod hesłom "Struktury na kraju - nowe myslene" wotměł. Jedna tema diskusije bě: kak móhli so dorosćeni lěpje za kubłanje w starobje zahorić. Za to měła so tež cyrkej zasadźeć, tak Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers wuzběhny - wosebje hladajo na politiske a ekstremistiske wuwiće na wsach. Nimo zjawnych přednoškow wotměchu so tež fachowe forumy. Tak přednošowaše Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak wo stajnje wuknjacej wsy Njebjelčicy.

Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
Kubłanski forum w Smochćicach / Forum Erwachsenenbildung in Schmochtitz
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
wšitke (11) wobrazy pokazać