Wubrane serbske linki

Chcemy Was na někotre wubrane serbske poskitki w interneće skedźbnić. Na slědowacej stronje namakaće praktiske a informatiwne serbske internetowe strony, kaž słownikaj, wotkaz na Serbske Nowiny, na program Delnjoserbskeho rozhłosa RBB a na dalše serbske internetowe strony.

MDR njeje za wobsah eksternych stronow w syći zamołwity!

Ein Laptop mit angeschlossenen Kopfhörern
prawa za wobrazy: IMAGO

Domowina

Zwjazk Łužiskich Serbow, Domowina, so tež w interneće prezentuje. Tu zhoniće najwažniše terminy Domowinskich zarjadowanjow a tójšto wo dźěławosći třěšneho zwjazka informować.

Delnjoserbski rozhłós

Z Choćebuza wusyła wšědnje Delnjoserbski rozhłós. Chceće-li wědźeć, štó tam wšitko dźěła, potom klinkńće na slědowacy link.

Łužyca - Delnjoserbski magacin w RBB

Na tutej stronje zhoniće zajimawostki dokoławokoło Delnjoserbskeje telewizije.

Serbske Nowiny

Link wjedźe Was k internetowemu poskitkej serbskeho wječornika. Tu zhoniće, wo čim so we Łužicy rěči a pisa.

Rěčny centrum Witaj

Nowa internetowa prezentacija Rěčneho centruma Witaj.

  • dźěławosć RCW w Budyšinje a Choćebuzu

  • serbskorěčne kubłanje

  • projekty

  • wučenske a wuknjenske materialije

  • download-poskitk

Serbsko-němski prawopisny słownik

Praktiski pomocnik w kóždej situaciji. Njewěsće hnydom, kotry wotpowědnik serbske słowo w němčinje ma? Žadyn problem ze Serbsko-němskim słownikom w interneće.