Serbska rěč: Wito Bejmak dóstanje Myto Zejlerja

Lětuše Myto Zejlerja spožči so Witej Bejmakej za mnohostronske skutkowanje jako pućrubar wužiwanja serbšćiny w digitalnym swěće.

Wito Bejmak / Wito Böhmak
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin

Myto je z 5000 eurami dotěrowane a spožči so přez sakske ministerstwo za kulturu. Kóždej dwě lěće ma so z nim wurjadne skutkowanje na polu nawuknjenja, wužiwanja a sposrědkowanja serbskeje rěče česćić. Wito Bejmak je mjez druhim ćěrjak za tastaturu pisał, kiž je hižo před lětdźesatkomaj zmóžnił, serbsce na kompjuteru pisać. Dźensa je nawoda Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa. Myto Zejlerja so nazymu we Łazu přepoda.

Informatikar a nawoda Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa je runje na wšoněmskim kongresu bibliotekow w Lipsku. Tam smy jeho telefonisce docpěli:

Wito Bejmak / Wito Böhmak 4 mjeń.
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin