Serbski rozhłós a regionalne studijo Budyskeho MDR přećahnyłoj Budyske studijo MDR

Budyske studijo Serbskeho rozhłosa wusyła wot septembra z noweho domicila. Rozhłosownicy su w studiju we hłownym twarjenju Němskeho pósta w Budyšinje zaměstnjeni. Direktnje napřećo Serbskemu domej. Pohladajće raz!

MDR Serbski rozhłós - stare studijo / altes Bautzner MDR-Studio
Redaktorka Monika Gerdesowa při přećahu ze stareho studija. prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Mjeztym su tež poslednje meble, kisty a dźěłowe materialije w nowym domicilu dóšli. Jedyn po druhim běchu sobudźěłaćerjo Budyskeho studija MDR ze starych do nowych rumnosćow přećahnyli. Po 31 lětach w Serbskim domje běše so wottam kónc awgusta k poslednjemu razej serbski rozhłosowy program wusyłał. Redaktorka Monika Gerdesowa zhladuje wróćo:

Dopominam so hišće, kak smy tehdy tu zaćahnyli. Započało je so wšitko w dwěmaj rumnosćomaj. Naši muscy kolegojo su tehdy w dobrowólnych hodźinach sobu dźěłali a stary twarski njerjad w bowach z domu nosyli. Zrozumju wězo, zo dyrbi so tu z techniskeho wida něšto změnić, tola wutroba to hišće tak prawje wěrić nochce. 

Monika Gerdesowa

Eine schwarz-weiß Fotografie des Studio Bautzen, Blick von der Technik ins Studio
Dlěje hač 30 lět běchu rozhłosownicy w Budyskim Serbskim domje zaměstnjeni. prawa za wobrazy: Peter Simank

Daloki puć při přećehnjenju rozhłosownicy na zbožo njemějachu, wšako je nowe studijo je hnydom napřećo w twarjenju póšty. Tak je wusyłanska technika nětko na najnowšim stawje, rumnosće a dźěłowe městna su modernje wuhotowane. Přećah bě trěbny, dokelž běchu rumnostne a techniske móžnosće w Serbskim domje dawno wučerpane, tak nawodnica Budyskeho studija, Bogna Korjeńkowa. Nětko njeje redakcija hižo rumnostnje dźělena a dźakowano lěpšej syći dadźa so daty mjez Budyšinom a druhimi stejnišćemi zjawnoprawniskeho rozhłosa spěšnišo wuměnjeć. Tak zmóžnja so tež livewusyłanja za telewiziju z noweho studija, tak nawodnica. Cyłu rozmołwu móžeće sej tule hišće raz naposkać:

MDR Serbski rozhłós - nowe studijo, neues MDR-Studio Bautzen 4 mjeń.
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Tomaš Faska je so na dnju prěnjeho wusyłanja z noweho studija z nawodnicu Bognu Korjeńkowej rozmołwjał.

wu 08.09.2020 06:06hodź. 03:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1520876.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

A što budźe z dotalnymi rumnosćemi rozhłosa w Serbskim domje? Załožba za serbski lud ma za nje hižo plany. Naši kolegojo telewizijneho magacina Wuhladko su w septemberskim wudaću tohorunja wo přećahu rozprawjeli a tež z Janom Budarjom, direktorom Załožby, wo planowanjach porěčeli. Přinošk móžeće sej tule hišće raz wobhladać:

Wuhladko 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wobrazowu galeriju z impresijemi noweho domicila smy tule zestajili: