Marienkäfer auf einer gelben Narzisse 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Daniel Bialek

Wěda, wědomosć a wunamakanki z Měrćinom Wjenkom Křidlešce božeho słónčka

Křidlešce božeho słónčka

Přeco zaso sej wědomostnicy a inženjerki přirodu za přikład bjeru. Tak tež skupina, kotraž zaběra so z wuwićom roboterow. Jich stej křidlešce božeho słónčka inspirěrowałoj, wšako matej tutej zajimawe kajkosće.

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio pj 24.04.2020 06:41hodź. 02:29 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 2,3 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 4,5 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-1382312.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio