akterojo knihi "Nowa swoboda", Ludowe nakładnistwo Domowina 16 mjeń.
prawa za wobrazy: Deutsch-Sorbisches Volkstheater Bautzen