Rańše powěsće: póndźelu, 05.03.2018


Dźěłarnička Bjesadow na Horach

Na Horach pola Wojerec su so sobotu čłonojo Bjesadow ze serbskich ewangelskich wosadow na swoju lětušu dźěłarničku zešli. Něhdźe 40 ludźi mjez druhim z Horow a wokoliny, Bukec, Hodźija a Rakec je so ze serbskimi přisłowami zaběrało a wobhlada sej film "Zmij", kiž bu na Choćebuskim filmowym festiwalu mytowany. Bjesady su rozmołwne koła w ewangelskich wosadach, hdźež so Serbja a na serbskej rěči zajimowani zetkawaja.


Poslednje předstajenje delanskeho dźiwadła

W Šunowje je wčera Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy dźesaty a posledni króć komediju "Kurowa klinika Wjesoła mysl" předstajiła. Hrajerjo běchu přewšo spokojom, tak čłonka skupiny Regina Šołćina, wšako mějachu stajnje połne žurle a dźakowny publikum. Wuměłski nawod měješe znowa Petra Bulankec-Wenclowa. Regina Šołćina je z wčerawšim poslednim předstajenjom zdobom zakónčiła swój čas jako předsydka skupiny. Chce to nětko do młódšich rukow přepodać.


Serbska drasta w Budyskich wobchodach

Tójšto Budyskich wobchodow k jutram zaso figury w serbskej drasće w swojich wukładnych woknach wustaja. Je to iniciatiwa Budyskeho cityjoweho managementa zhromadnje ze Serbskim ludowym ansamblom. Pódla klankow z drastami z Hornjeje a Delnjeje Łužicy změja tež taflički z informacijemi. Tak zhonja ludźo, z kotreho regiona drasta je a při kotrych přiležnosćach so wužiwa.


Hłowna zhromadźizna čěskich přećelow Serbow

Čěske towarstwo přećelow Serbow Společnost přatel Lužice chce wutworić załožbu, kotraž čěskich młodostnych při studijnym wopyće sorabistiki w Němskej podpěruje. To namjetowachu na swojej hłownej zhromadźiznje sobotu w Praze. Towarstwo je tam zdobom swoju 111. róčnicu załoženja swjećiło. Po zhromadźiznje je čłonam a hosćam mjez druhim serbska skupina Jankahanka zahrała.


Jutrowna wustajeńca w Slepom

W Serbskim kulturnym centrumje w Slepom su wčera swoju lětušu jutrownu wustajeńcu wotewrili. Nawodnica wokrjesneho muzeja w Grimmje Marita Pesenecker pokazuje jejka a dalše eksponaty ludoweho wuměłstwa ze cyłeho swěta. Wustajeńca je hač do srjedź apryla widźeć.

posledni raz aktualizowane: 05. nalětnika 2018, 08:11 hodź.