Rańše powěsće: sobotu, 10.03.2018


Župa chce muzej přewzać

Domowina bjerje přichod Muzeja Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje do swojeju rukow a chce so najspěšnišo ze serbskej załožbu a gmejnskim zarjadom za blido sydnyć. To je jeje předsyda Dawid Statnik wčera na hłownej zhromadźiznje župy "Michał Hórnik" přilubił. Dalši wuslědk wječora: Zala Cyžowa wostanje na dwě dalšej lěće županka Kamjenskeje župy.


Bliža so milionej podpismow

Dotal je na 822.000 staćanow EU iniciatiwu Minority SafePack podpisało. To zdźěli wčera prezident FUEN Loránt Vincze. Hač do spočatka apryla chce Federalistiska unija europskich narodnych skupinow jedyn milion podpismow zezběrać, zo by přepodała peticiju, kotraž sej žada diskusiju wo mjenšinowych prawach po cyłej EU. Nimo cyłkowneje ličby dyrbi iniciatiwa tež w sydom krajach wěstu kwotu popisarjow docpěć. W třoch krajach je so to hižo poradźiło, w sydom dalšich widźi FUEN dobre šansy. W Němskej je dotal hakle poměrnje mało ludźi podpisało.


Z hłowneje Jašćanskeje Bjesady

Na hłownej zhromadźiznje wjesneho towarstwa "Bjesada" w Jaseńcy je so na wčerawšej wólbnej zhromadźiznje stare předsydstwo znowa wuzwoliło. Su to Guido Zahrodnik, Maik Mißbach, Margit Welsowa a Tomaš Nowak. Wjesne towarstwo organizuje mjezdruhim adwentničku, póstnicy a wjesny swjedźeń. Přichodne zarjadnowanje je přednošk Ronnyja Liebala wo kolesowanju w Južnej Americe přichodnu njedźelu we wjesnej rumnosći "Bjesada" w Jaseńcy.


Lěpše wuměnjenja wučerjam

Dobry wothłós žnjeja w Hornjej Łužicy naprawy Sakskeho knježerstwa přećiwo přemało wučerjam. Kaž Hornjołužiski zapósłanc SPD Thomas Baum praji, je so radźił zmužity krok. Samsna mzda za wučerjow na zakładnych a wyšich šulach kaž tež na gymnazijach je po jeho měnjenju, prawe připóznaće za dźěło wučerjow kaž tež tych, kiž su w NDR dostudowali. Sakske knježerstwo je rozsudźiło, zo wuda 1,7 miliardow eurow wjace w přichodnych pjeć lětach za šulstwo. Hłownje su pjenjezy trěbne za to, zo bychu wučerjo pod 42 lětami status zastojnikow dóstali.


Dźeń wotewrjenych hornčernjow

Wjace hač 20 hornčernjow w Hornjej Łužicy přeprošuje dźensa do swojich dźěłarnjow. Mjez nimi je Bjedrichec hornčernja we Wěteńcy, Bachmannec w Bóšicach, hornčernja w klóštrje Marija hwězda a Gagelec w Hodźiju. W někotrych hornčernjach móža so wopytowarjo sami při hornčerjenju a namolowanju keramiki wuspytać. Dźeń wotewrjeneje hornčernje je stajnje na druhim kóncu tydźenja w měrcu po cyłej Němskej.

posledni raz aktualizowane: 12. nalětnika 2018, 09:53 hodź.