Rańše powěsće: wutoru, 13.03.2018


Hižo nětko wulki zajim za lěćne dźiwadło

Za lětuše lěćne dźiwadło w Budyšinje budźe wjace kartkow na předań hač w zašłych lětach. Na 41.000 zastupnych lisćikow Němsko-Serbske ludowe dźiwadło wot 14. apryla poskićuje. Hižo nětko do předpředanje so wjace ludźi hač loni za kartkami naprašuje, rjekny intendant dźiwadła Lutz Hillmann wčera na nowinarskej konferency. Z lětušej hru "Olsenowa cwólba wotzběhnje" zakónča trilogiju wo Olsenowej cwólbje. Premjera budźe 14. junija.


Wo Serbach a za Serbow w Lipsku

Krimi "Módre buny" a nowu knihu wo basniku Kiće Lorencu staji Ludowe nakładnistwo Domowina tutón tydźeń do srjedźišća na knižnych wikach w Lipsku. Kaž rjekny jednaćelka Marka Maćijowa, ma LND tež nadawk, němskich čitarjow a němske knižne wiki wo Serbach informować a runje z tutej knihu wo Lorencu so to derje poradźi. Tohodla so tež na knižnych wikach wobdźěla, tak Maćijowa dale. Knižne wiki započnu so štwórtk a traja hač do njedźele.


Kotre powołanje so hodźi?

Wot wčerawšeho wotewrja zawody a zarjady po cyłej Sakskej swoje wrota, zo bychu so šulerjo wo najwšelakorišich połowanjach wobhonili. Tež w Budyskim regionje so zawody na akciji "Pohladaj nutř" wobdźěla. Mjez druhim su to wobchod za ortopediske črije "fuss und schuh", tepjenjotwarski zawod z Kamjeneje "Rječka a Čornak" a tež Budyska chorownja.


Přihotuja sezonu při Bjerwałdskim jězorje

Tuchwilu staraja so při Bjerwałdskim jězorje wo to, zo móže so dypkownje spočatk apryla wodosportowa sezona započeć. Přibrjohi maja so wurjedźić a informaciske taflički připrawić. Na nich móža so wopytowarjo z pomocu handyja přidatnje w serbskej, jendźelskej abo čěskej rěči wo łužiskej jězorinje a Hamorskej gmejnje informować. Tež campigowanišći w Hamorje a Klětnom stej wot jutrow zaso wotewrjenej.


Pastwina hora hišće wěsćiša

W Kamjencu chcedźa nowy přijězd za wuchowanske awta na Pastwinu horu twarić. Zo by so wěstota wopytowarjow zaručiła, chce Kamjenc 280.000 eurow wudać. Kónc apryla chcedźa twarić započeć, tuchwilu so nadawki wupisaja. Wjerški, kotrež lětsa wopytowarjow wočakuja, su mjez druhim zhromadny koncert skupiny Puhdys ze spěwarjom Matthiasom Reimom. Roland Kaiser přińdźe w juniju do Lessingoweho města.

posledni raz aktualizowane: 13. nalětnika 2018, 09:31 hodź.