Powěsće: sobotu, 14.04.2018


Serbska rěc jo žywa

Dešno a Drjowk we wokrjesu Sprjewja-Nysa stej dobyćerjej w braniborskim wubědźowanju "Rěčam přichilena komuna - serbska rěč je žiwa". Wčera su Serbska rada a politikarjo krajneho sejma w Lubinje myta přepodali. Druhe a třeće městna dźěla sej Janšojce, Wětošow, Grodk, Choćebuz a hamt Bórkowy. Dohromady je so na wubědźowanju 17 komunow a jedyn hamt wobdźěliło.


LASUV twarnišća

Planowany dalši wobkružny wobchad pola Słoneje Boršće při křižowanišću S 106 hakle klětu nastanje. Na to stej so Krajny zarjad za nadróžny wobchad a město Budyšin dojednałoj. Porno tomu w Radworju, hinak hač planowane, hižo lětsa započnu twarić křižowanišćo při kěrchowje. Kaž zarjad zdźěli, dóstanje Lilijowa dróha wot křižowanišća hač k Pućej měra hač do nazymy nowy pokryw. Klětu potom ma so křižowanišćo ponowić a přehladnišo přestworić. Dohromady planuje zarjad za lětsa na hornjołužiskich zwjazkowych a wokrjesnych dróhach twarske dźěła za nimale 20 milionow eurow.


Lěćne dźiwadło

Wot dźensnišeho su lisćiki za lětuše lěćne dźiwadło w Budyšinje na předań. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło dźensa dopołdnja hižo někotre wurězki inscenacije "Olsenowa cwólba wotzběhnje" pokazuje. Wot srjedź junija planuja 35 předstajenjow. Dźiwadło pyta za to tež hišće muskich komparsow. Woni maja gardu "Čorneho barona" hrać.


Serbja w Lipsku na kulturnym hackatonje

Serbski institut wobdźěli so dźensa w Lipsku na zarjadowanju Coding da Vinci. Na tutym tak mjenowanym kulturnym hackathonje zetkaja so kulturne institucije z technisce a wuměłsce kreatiwnymi ludźimi. Institucije poskića daty kaž zwuki, filmy abo wobrazy, kreatiwni spytaja potom wužitnu, wuměłsku abo zabawnu software z toho wuwiwać. Serbski institut přinošuje daty ze Statistiki Serbow wot Arnošta Muki z geografiskimi datami kaž tež historiske fotografije wo wobdźěłanju lena.


Synoda ewangelskeje cyrkwje

Synoda Ewangelsko-Lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje schadźuje so wot dźensnišeho w Drježdźanach. Ćežišćo wuradźowanjow cyrkwinskeho parlamenta je zakoń wo wosadnych strukturach. Z nim chcedźa na spadowace ličby wosadnych reagować a regionalne zhromadne dźěło rjadować. Cyrkej planuje wjetše wosadne zwjazki a zarjadniske jednotki. Krajnej cyrkwi přišłuša z cyrkwinskimaj wobwodomaj Budyšin-Kamjenc a Lubij-Žitawa tež wulki dźěl Hornjeje Łužicy.


Lodohokej w Běłej wodźe

W Běłej Wodźe wočakuja dźensa němske lodohokejowe narodne mustwo na testowu hru. W lodowej arenje Liškow hraja přećiwo Słowakskej, hra je wupředata. Dalša je jutře w Drježdźanach. Wobě mustwje chcetej so z tym na swětowe mišterstwa přihotować, kotrež su w meji w Danskej.

posledni raz aktualizowane: 16. jutrownika 2018, 10:16 hodź.