Powěsće: póndźelu, 07.05.2018


Hornja Łužica: Mejemjetanja w Serbach

Na mnohich blakach Hornjeje Łužicy su kónc tydźenja swoje meje mjetali. W Koslowje su to na přikład zwjazali ze zhromadnej zabawu, z pisanym programom wjesnych dźěći z pěstowarnje a zakładneje šule a z kopańcu nanow a dźěći. Meju drje su wčera nawječor powalili, tola bjez mejskeho kraja a kralowny. W Němcach mjetachu hižo sobotu swoju meju. Tam bu Franz Metaš mejski kral, kiž wuzwoli sej Corneliju Urbanec za swoju kralownu. Dźesać porow je wokoło meje rejowało, młode žone běchu při tym w narodnej drasće. W Němcach běše to zwjazane z wjesnym swjedźenjom. Dalše meje padnychu kónc tydźenja w Pančicach-Kukowje, Šešowje a druhdźe.


Koćina: Jubilejny twarožk woptali

Na 10.burskich wikach w Krabatowym mlokowym swěće w Koćinje je so wčera na 70 wikowarjow z regiona, ale tež zdaloka kaž na přikład z Rudnych horin wobdźěliło. Woni wjeselachu so nad syłu wopytowarjow. Hač zela a kwětki za zahrodu abo přirodne produkty z drjewa a wołmy běchu mjez kupcami jara požadane. Drje najwjetši zajim zbudźi Koćinjanski twarožk. Wčera móžachu sej wopytowarjo tak mjenowany jubilejny twarožk wobhladać, kiž je dźesać lět dołho zrawił.


Chrósćicy: Prěni raz před wołtarjom

W Chrósćicach je wčera 32 dźěći k 1. swjatemu woprawjenju šło. 13 holcow bě w družčej drasće. Tež mnoho maćerjow dźěći kaž tež kmótry bě so serbsku drastu woblekło. Chróščanski cyrkwinski chór je kemše wobhrubił. Dalše 1. swjate woprawjenje w Chrósčanskej wosadźe je přichodnu njedźelu we wikariji w Pančicach-Kukowje.


Kamjenc: Sportej zdar!

W Kamjencu je so wčera jubilejny dwacety kćenjowy běh přewjedł. Marija Škodźina z Wotrowa je na běhanskej distancy 10 kilometrow druhe městno wobsadźiła, Richard Paška z Kanec je samsnu distancu dobył. Roman Měrćink z Baćonja bě na čarje 6 kilometrow tež prěni a Robin Hrjehor z Konjec wobsadźi na samsnej čare třeće městno. Marian Žur z Lejna a Beno Šołta z Miłoćic startowaštaj při hórskim duatlonje. Wobaj docpěštaj cil po něšto mjenje hač połdra hodźiny w srjedźnym polu.


Policija: Padustwo pčołkow

W Kromolowje pola Běłeje Wody su paduši kónc tydźenja 40 pčołkacych ludow pokradnyli. Wone stejachu w dźesać wozach na kromje wulkeho pola rěpika. Po měnjenju wobsedźerja je so jemu z tym něhdźe jedyn milion pčołkow zhubiło. Jako materielnu škodu mjenuje wón něhdźe 5.000 eurow. Runje w nalěću registruje Hornjołužiska policija hižo wjacore lěta přiběrace padustwa pčołkow.

posledni raz aktualizowane: 07. róžownika 2018, 08:14 hodź.