Powěsće: srjedu, 09.05.2018


Budźe klětu wšo hotowe ?

W Slepom twar noweho němsko-serbskeho šulskeho centruma derje pokročuje. Wo tym móžeše so gmejnska rada wčera nawječor přeswědčić. Tak je zakładna šule w hrubym hižo hotowa. W nowej wyšej šuli so runje wonkowne ćěny betonuja. Jako sobu najwjetšu starosć mjenowachu zamołwići, namakać firmy, kotrež móžeja swoje dźěła w dojednanym času dočinić. Twar noweho šulskeho kompleksa w Slepom je so w lěće 2008 z tehdyšim energijowym koncernom Vatenfall dojednał. Wón ma klětu kónc lěta hotowy być a płaći něhdźe 24 milionow eurow. Wot tuchwilu 180 šulerjow w Slepjanskej zakładnej šuli wobdźěli so 160 na serbšćinje.


Wo wjelkach nic jenož w Drježdźanach

Koalicija w Sakskim krajnym sejmje je so na wosebite słyšenje wo wjelkach dorozumiła. Kaž praji čłon peticiskeho wuběrka, Alojs Mikławšk, zasadźuje so sakski wobswětowy minister zhromadnje z kolegami druhich zwjazkowych krajow za to, zo so rjadowanja wo wjelkach na europskej runinje změnja. Nimo toho wobsteji namjet, zawjesć po cyłej Němskej wothłosowany wjelči management a zo so populacija wjelka kóžde lěto znowa posudźuje. Wuhódnoćenje, na kotrež chce frakcija mjez druhim tež potrjechenych přeprosyć, je srjedź junija planowane.


Lědma Serbow w Münsteru

W Münsteru zahaji so dźensa 101. Zjězd katolikow Němskeje. Jako čłon předsydstwa Rady katolikow dojědźe sej tam tež redaktor Katolskeho Posoła, Rafael Ledźbor. Wón chce hač do soboty při stejnišću Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa wo Serbach informować. Hewak pak so lětsa w Münsteru Serbja ze žanej delegaciju njewobdźěla. Za lětuši Zjězd katolikow je so na 50.000 ludźi přizjewiło.


Serbske knihi do Prahi

Ludowe nakładnistwo Domowina budźe tež lětsa zaso w Praze na mjezynarodnych knižnych wikach. Na 100 titulow chce nakładnistwo w čěskej stolicy prezentować. Ćežišćo serbskeho nakładnistwa su nowa kriminalka Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje „Módre buny" a wobě serbskej protyce. Nimo toho wustaja so dźěćace knihi, beletrija, słowniki, wědomostna literatura a słuchoknihi. Mjezynarodne knižne wiki w Praze wotměja so lětsa 24. króć a so jutře zahaja.


2.serbski supercup bjez Njebjelčanow

Sportowa jednotka Njebjelčicy planuje lětsa dalši tak mjenowany serbski koparski supercup. Město mustwa z Njebjelčic pak hraja lětsa koparjo z Radworja. Tak wobsteji modus ze štyrjomi mustwami dale, praji prezident Njebjelčanow, Bjarnat Deleńk. Tamne serbske mustwa su Sokoł Ralbicy/Hórki, Marijna Hwězda Pančicy a Sportowa jednotka Chrósćicy, kotraž je loni prěni turněr dobyła. Druhi serbski supercup wotměje so 22. julija.

posledni raz aktualizowane: 09. róžownika 2018, 08:21 hodź.