Powěsće: sobotu, 12.05.2018


Na Jakubowym puću tež serbsce

Putnicy, kotřiž du po Jakubowym puću do španiskeho Santiaga de Compostela, móžeja so krótko do cila nětko tež w serbskej rěči požohnować dać. To pisa Katolski Posoł. Dwě putnicy z Budyšina a Pančic-Kukowa stej njedawno mnicham w klóštrje Hebrón blisko španiskeho města Padrón požohnowansku modlitwu přełožiłoj. Padrón leži 35 kilometrow před Santiagom de Compostela. Ličba putnikow do tuteho města na kóncu Jakuboweho puća lěto wot lěta přiběra - loni bě jich něšto nad 300.000.


Špatne wuhlady za Litarion

Firmje Litarion w Kamjencu, kotrež dźěle za baterije produkuje, hrozy zawrěće. Po rešeršach našeho sćelaka je předewzaće Litec - kotrež słuša producentej jězdźidłow Daimler - za rumnosće, kotrež Litarion za swoju produkciju wužiwa, swójsku potrjebu přizjewiło. Bjez tutych rumow pak njehodźi so insolwentny zawod předać. Při tym su šansy za přewzaće přez inwestora dosć dobre. Přez bankrot firmy Litarion na 120 ludźi swoje dźěło zhubi.


Zjězd katolikow w Münsteru

Na 101. Zjězdźe katolikow Němskeje w Münsteru wobdźěli so nimo redaktora Katolskeho Posoła, Rafaela Ledźbora, dalši Serb. Za frakciju Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje je sej Heiko Kozel do zapadofalskeho města dojěł. Jako serbski politikar sej přeje, tak praji Kozel, zo by katolska cyrkej swoju zamołwitosć napřećo katolskim Serbam spjelniła. Serbska łužica je po jeho měnjenju jenička kónčina w Sakskej, w kotrejž njeje cyrkej w diasporje, ale jako cyrkej luda eksistuje. Tohodla měli serbske wosady tež po 2025 samostatne wostać.


Nowy hosćenc we Łazu

Z něhdyšeho wobchoda za meble Maiwald we Łazu ma nastać hosćenc. Gmejnska rada je přetwarskim planam wobsedźerja domskeho přihłosowała. Nimo hosćenca chce nowy mějićel tež pensiju załožić. Něhdyše Łazowske dwórnišćo bě so hakle w 90tych lětach na meblowy wobchod přetwariło, steji pak hižo někotre lěta prózdne.


Rozsudne hry za koparjow

W koparskich ligach padnu tutón kónc tydźenja wjacore rozsudy. Tak dyrbi Budissa Budyšin na poslednim hrajnym dnju regionalneje ligi dźensa pola VSG Altglienicke dobyć, zo njeby zestupiła. Při poražce bychu Budyscy hišće šansu měli, jeli Energija Choćebuz kónc meje do třećeje ligi postupi. Do regionalneje ligi móhli dźensa tež Biskopicy postupić. Jich mustwo ma štyri hrajne dny do kónca sezony dźewjeć dypkow předskoka a hraje dźensa w Halle.

posledni raz aktualizowane: 14. róžownika 2018, 09:45 hodź.