Powěsće: póndźelu, 04.06.2018


Serbski cyrkwinski dźeń w Hodźiju

W Hodźiju je so kónc tydźenja 72. Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń wotměł. Wjeršk běchu za wěriwych njedźelniše kemše. Tute staj Hodźijski farar Krystof Rummel a serbski superintendent Jan Malink, kiž bě zdobom prědar, swjećiłoj. Kěrluše přewodźeše na pišćelach Johannes Kral z Dobranec. Z Hodźija smy kemše live přenjesli. Dalše kemše, a to ze Slepoho, je wčera přenjesł Deutschlandfunk, Deutsche Welle a MDR Kultur. Dohromady docpě fararka Jadwiga Malinkowa ze swojim prědowanjom štwórć miliona ludźi. Spěwali su serbske kěrluše čłonojo towarstwa Kolesko.


Serbska njedźela we Wojerecach

Pisany program ze šěsć hornjo- a delnjoserbskimi drastowymi, rejowanskimi a hudźbnymi skupinami je wčera popołdnju we Wojerecach na serbskej njedźeli tójšto publikuma přiwabił. Składnostnje 750. jubileja města wustupichu skupiny z Čorneho Chołmca, Choćebuza, Ćiska, Brětnjeje, Židźinjanski chór a "Kupa zukow" z Marion Kwicojc. Hač do wječora so ze swojimi programami wotměnjachu a stworichu serbsku atmosferu na torhošću w Starym měsće. Slepjanski kwasny ćah dyrbješe schorjenjow dla krótkodobnje wotprajić.


Mytowanje młodych hudźbnych talentow

W Budyskim Serbskim ludowym ansamblu su so wčera popołdnju k 11. razej serbske hudźbne talenty mytowali. Najlěpši a zdobom jenički, kotryž wudoby sej wšitke móžne dypki, bě 10-lětny Wotrowčan Adrian Simon na klawěrje. Na wurisanju su so lětsa prěni raz tež tři hrajerki na harfje wobdźělili. Přichodne wubědźowanje młodych hudźbnych talentow wotměje so znowa za dwě lěće.


Saněruja "Serbsku wěžu" w Budyšinje

W Budyšinje započnje so za dwě njedźeli saněrowanje "Serbskeje wěže" při financnym zarjedźe. Tuchwilu natwarja so k tomu róšty, štož je pola tam wobstejacych twarskich wosebitosćach komplikowana naležnosć. To praji nam na naprašowanje Norbert Seibt, nawoda Budyskeje wotnožki Sakskeho imobilijoweho a twarskeho managmenta. Ponowić dyrbja so potom mjez druhim škałoby ze specielnej maltu (Mörtel), cymbry (Zinnen) a tež cyhele. Nimo toho je woborna chódba (Wehrgang) dźěrata a dyrbi so wutykować. Hač do nazymy ma wšo hotwe być. Kóšty trochuja so na někak 150.000 eurow.


Nuknica: 20. Nukstock z premjeromaj

Na lětušim Nukstock-festiwalu dožiwja hosćo dwě premjerje. Prěni raz wustupitej na jewišću při Nukničanskej skale skupinje ze Šwedskeje a Ruskeje. Tež łužisku kapału tam lětsa zaso změja - skupinu Progeria, kotrejež čłonojo su ze Złeho Komorowa, Kamjenca a Njebjelčic. Festiwal twjerdeje hudźby Nukstock open-air wuhotuje towarstwo barakka lětsa 20. króć. Swjedźeń wotměje so kóžde lěto posledni kónc tydźenja w awgusće a přiwabi mjeztym skupiny a hosći tež zwonka Němskeje.

posledni raz aktualizowane: 04. smažnika 2018, 08:31 hodź.