Powěsće: wutoru, 10.07.2018


Hornja Łužica: Kupjele z tójšto wopytowarjemi

Słónčne wjedro minjenych dnjow a tydźenjow je tójšto ludźi do wokolnych kupjelow wabiło. Kaž zdźěli nošer Budyskeje Sprjewineje kupjele, witachu tam mjeztym hižo wjace hač 9.000 wopytowarjow. To je něšto wjace hač loni w samsnym času. Tež w Nižej Wsy su z ličbu wopytowarjow přewšo spokojom a naličichu dotal wjace ludźi hač loni w juliju. Lěsnu kupjel w Kulowje na přikład je lětsa hižo něhdźe 8.500 ludźi wopytało. Tež tam maja dotal wjace wopytowarjow hač před lětom.


Delnja Łužica: Wuknu serbsce

W Choćebuzu wobdźěli so wot wčerawšeho 40 kursistow na tydźenskim kompaktnym kursu serbšćiny. Nimo rěče zeznajomnja so woni tež ze serbskej kulturu a reju. Za dźěći kursistow wotměje so k tomu paralelnje dźiwadło-pedagogiska dźěłarnička. Kurs zarjaduje Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu.


Rakecy: Nowa nakupnica

W Rakecach wotewri dźensa nowa předawarnja NETTO. Za nju dyrbjachu so wulke dźěle historiskeho knježeho dwora zwottorhać. Nowotwar kupnicy běše so w gmejnskej radźe a na dalšich runinach nimale pjeć lět kontrowerznje diskutował. K tomu běše so dźensa 85-lětna wobydlerka dlěje hač lěto před sudnistwom spjećowała wućahnyć. Nowa předawarnja naruna dotalnu filialu, kotraž bě wo tójšto mjeńša a kotraž wostanje nětko prózdna.


Wobchad: Z kolesom, z wětřikom

Kolesowarsku šćežku podłu B96 mjez Kamjenej a Stróžu su wčera swjatočnje wotewrili. K tomu bě tež sakski statny sekretar Stefan Brangs přijěł. Poprawom měješe šćežka hižo w aprylu hotowa być. Twar pak je so dla wobšěrnych archeologiskich přepytowanjow na městnje dlijił. Nowa šćežka za kolesa je dwaj a poł kilometra dołha a płaći 2,1 milion eurow. Z njej so posledni wotrězk puća wot Rakec do Wojerec zakónči.


Sport: Satkula dobyła a wulosowanje Supercupa

Beachvolleybulowa tura radija Satkule je wčera w Jaseńcy pozastała. Na njej je so 13 cyłkow wobdźěliło. Dobyło je mustwo radija Satkule. Jašćanski wjesny klub je so wo zastaranje sportowcow a přihladowarjow starał. Běše to wčera třeća wot dźewjeć stacijow na turje Satkule. Přichodnu póndźelu hraje so w Konjecach. Na kromje wčerawšeho turněra w Jaseńcy je so konstelacija lětušeho druheho koparskeho Supercupa w Njebjelčicach wulosowała. Chrósćicy hraja při tym přećiwo Radworjej a Ralbicy přećiwo Pančicam. Losy ćahnyłoj staj Jonas Krawčik wot Budissy Budyšin a patron swjedźenja, zapósłanc Alojs Mikławšk. Njebjelčicy lětsa wusadźa, dokelž su lońši turněr přěhrali. Serbski Supercup wotměje so 22. julija w Njebjelčicach.


Kopańca: Mustwa za Supercup wulosowali

Na kromje wčerawšeho turněra w Jaseńcy je so konstelacija lětušeho druheho koparskeho Supercupa w Njebjelčicach wulosowała. Chrósćicy hraja při tym přećiwo Radworjej a Ralbicy přećiwo Pančicam. Losy ćahnyłoj staj Jonas Krawčik wot Budissy Budyšin a patron swjedźenja, zapósłanc Alojs Mikławšk. Njebjelčicy lětsa wusadźa, dokelž su lońši turněr přěhrali. Serbski Supercup wotměje so 22. julija w Njebjelčicach.

posledni raz aktualizowane: 10. pražnika 2018, 08:11 hodź.