Powěsće: póndźelu, 30.07.2018


Biskopstwo Drježdźany: Ministranća do Roma wotjěli

875 ministrantkow a ministrantow biskopstwow Drježdźany-Mišnjo a Zhorjelc je tučasnje po puću do Roma, hdźež wobdźěla so hač do pjatka na 12. mjezynarodnym putnikowanju ministrantow. Mjez nimi je dohromady 140 serbskich wobdźělnikow. Wčera připołdnju buchu w Róžeńčanskej putniskej cyrkwi wot fararja Gabryša Nawki wužohnowani a hnydom po tym serbske busy wottam startowachu. Wčera wječor swjećachu w Mnichowje z biskopom Heinrichom Timmereversom swoju prěnju božu mšu. Wšitke 20 busow ma dopołdnja dojěć. Jutře budźe awdienca z bamžom.


Hodźij: přestanu jabłuka plahować

Za Hodźijsku agrofarmu so hižo njewupłaći, jabłuka plahować. Wudawki su mjeztym wo tójšto wyše hač to, štož Hodźijscy plahowarjo za jabłuka dóstanu. Kaž nam jednaćel kónc tydźenja zdźěli, su na tym mjez druhim wina wyše mzdy, wudawki za dźěłowy škit a tež za chemiski škit štomikow. Plantaža w Darinje blisko Hodźija je wosom hektarow wulka. Jeli so hač do nazymy žadyn wotnajer njenamaka, agrofarma štomiki zwutorha a pola klětu na druhe wašnje wužiwa.


Róžant: su wěru swjećili na GiG-festiwalu

Wčera wječor zakónči so třeći mjezynarodny GiG-festiwal w Róžeńće. Ličba wopytowarjow wot lěta k lětu stupa a bě po wuprajenju organizatorow lětsa wosebje wysoka. Po pjatkownišim zahajenju dožiwichu hosćo sobotu workshopy a koncerty hudźbnikow. Mjezynarodne skupiny z USA, Pólskeje a Wulkobritaniskeje skićachu gospelowu, rockowu, popowu a rapowu hudźbu z nabožnymi tekstami. Wčera rano wotmě so trojorěčna Boža mša na jewišću w serbskej, němskej a jendźelskej rěči.


Mały Wjelkow: nowa atrakcija w parku sawrijow

W Małowjelkowskim parku sawrijow nastawa tuchwilu dalša atrakcija. Budźe to hoberski areal wulkana, za kotryž su kónc tydźenja dalše woršty betona leli. Nowy kompleks ma klětu spočatk noweje sezony 1.apryla hotowy być. Małowjelkowski park je 16 hektarow wulki a ze swojimi wjac hač 200 plastikami prazwěrjatow nawjetši swojeho razu w Němskej. Jeho zakład bě mjeztym njeboh Wulkowjelkowčan Franz Gruß w lěće 1978 połožił.


Chrósćicy: nowa trenarska dwójka

Detlef Panitz a Pavel Runt staj nowa trenarska dwójka prěnjeho koparskeho mustwa SJ Chrósćicy. Kamjenčan Panitz, kotryž je naslědnik Tomaša Henčela, je při hrajnišću zamołwity. Čech Runt, kotryž hraje hižo swoju pjatu sezonu w Chrósćicach, pak změje dale jako hrajer komando na hrajnišću. Za Chróšćanow budźe to hižo třeća sezona w sakskej krajnej klasy.

posledni raz aktualizowane: 07. žnjenca 2018, 09:19 hodź.