Powěsće: srjedu, 08.08.2018


Hudźba: Serbska kapała zapołoži přestawku

Serbska kapała JANKAHANKA zapołoži přestawku na njewěsty čas. To wobkrućichu jeje čłonojo serbskemu rozhłosej. Skupina wobsteji z Jana a Józefa Brězana, Symana a Bosćija Pawlika a Maxa Šnajdera a běše jedna z najwuspěšnišich serbskich kapałow zašłych lět. Jeje dotal posledni wustup běše w měrcu w Praze. W lěće 2014 su JANKAHANKA wudali swoju jeničku CD z mjenom "Zbožo".


Ptačecy: Čorny Halštrow bjez wody

Dla trajaceje suchoty je rěka Čorny Halštrow pola Ptačec (němsce Tätzschwitz) hižo kompletnje sucha. To zdźěli nam krajnoradny zarjad w Budyšinje. Mnoho dalšich rěčnišćow a rěčkow ma jenož hišće jara mało wody, mjez druhim Sprjewja a Nysa. Tež Čorny a Běły Šepc stej mjeztym jenož hišće rěčce, zdźěli zarjadnistwo.


Horcota: Ćeže z wutrobu a wobtokom krjewje

Tež w Hornjej Łužicy maja tuchwilu někotři horcoty dla ćeže z wutrobu a z wobtokom krjewje. Potrjechi to wosebje staršich ludźi, kotřiž pak mějachu tež hižo do toho ćeže. To wobkrućichu nam wčera popołdnju w hornjołužiskich klinikach. Mnohich pacientow njetrjebaja ani w chorownjach hojić. Zwjetša dosaha hižo, zo so pacient zaso dosć napije. Tak je situacija na přikład we Wojerowskim klinikumje skerje normalna. Tež w Zhorjelcu nimaja nadměru wjac pacientow hač hewak. Po wšěm zdaću su so ludźo w zašłych tydźenjach a měsacach hižo derje na horcotu zwučili, zdźělichu chorownje.


Smjerdźaca: Wuspěšni hašerjo

Smjerdźečanska Dobrowólna wohnjowa wobora je lětsa na najlěpšim puću, sej pokal zarjadniskeho zwjazka „Při Klóšterskej wodźe" we wubědźowanju hašenski nadběh wudobyć. W cyłkownym hódnoćenju maja Smjerdźečenjo tuchwilu štyri dypki předskoka před hašerjemi z Konjec-Šunowa a šěsć před wobornikami z Worklec. Mustwo Róžant-Sernjany - zakitowar pokala - nima z dźewjeć dypkami zastatka na Smjerdźacu hižo wulke šansy na cyłkowne dobyće.


Budyšin: Planuja priwatny zwěrjenc

Při Budyskim spjatym jězorje planuja priwatni inwestorojo zwěrjenc, w kotrymž móžeš zwěrjata tež hacać. Za to chcedźa něhdźe hektar wulku płoninu blisko minigolfoweje připrawy kupić. Dla toho hižo z měšćanskim zarjadom jednaja. Jeli hodźa so plany přesadźić, chcedźa hač do klětušeho lěća hižo prěnje płoty natwarić. Pokazać chcedźa w nich mjez druhim njewšědne rasy domjacych zwěrjatow.

posledni raz aktualizowane: 10. žnjenca 2018, 07:09 hodź.