Powěsće: pjatk, 10.08.2018


Nowi wučerjo na hornjołužiskich šulach

Z nowym šulskim lětom započnje w hornjołužiskich šulach 73 nowych wučerjow. Kaž krajny zarjad za šulu a kubłanje zdźěli, móžachu tak jenož něšto wjace hač połojcu planowanych nowych wučerjow zdobyć. 18 dalšich požadarjow je poskitk dóstało, přistajenje pak njeje pola nich hišće wotzamknjene. Někak kóždy dźesaty nowy wučer přińdźe z druheho powołanja. Najwjace tajkich přidružnikow je na wyšich šulach, najmjenje na gymnazijach.


Za internet bjez barjerow

W Serbskim instituće chcedźa předčitansku funkciju za serbske digitalne teksty nadźěłać. Tuchwilu nastajeja runje koncept za projekt. Za zwoprawdźenje předčitanskeje funkcije je nimo techniskich dźěłow tež mnoho zakładneho rěčespytneho slědźenja trěbne, praji direktor instituta dr. Hauke Barthels. Je to dźěło za wjacore lěta. Nastajenje koncepta Sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo ze 77.000 eurami z inkluziskich pjenjez financuje. Z pomocu přečitanskeje funkcije móža sej ludźo, kotřiž špatnje widźa, na přikład internetowe strony předčitać dać.


Nowa abatisa w klóštrje

W klóštrje Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje swjeća dźensa benedikciju noweje abatisy Gabriele Hessec. Generalny abt rjada Cisterciensow ju žohnuje a do zastojnstwa zapokaza. Nowa abatisa je wot 1981 w klóštrje w Pančicach. Spočatk junija bě ju konwent knježnow jako nowu nawodnicu wuzwolił. 57-lětna Gabriela Hessec je w stawiznach klóštra jeho 44. abatisa. Wona naslěduje Philippu Kraftec, kotraž je loni klóšter a rjad wopušćiła. Tuchwilu bydli w klóštrje Marijina hwězda dwanaće knježnow.


Mjenje štomow podłu dróhow

W Budyskim wokrjesu steji podłu dróhow dźeń a mjenje štomow. Loni bu jenož hišće dwanaće procentow wšěch wuwalenych, zeschnytych abo podrězanych štomow z młodymi štomikami narunane. Kaž sakski minister za hospodarstwo Martin Dulig wčera wobkrući, je so w zašłych wósom lětach jeničce w Budyskim wokrjesu kóždy wosmy štom při dróhach zhubił. Frakcija Zelenych w krajnym sejmje ma tute wuwiće tež hladajo na změnu klimy za dramatiske.


Centrum biosferoweho rezerwata woblubowany

W Domje tysac hatow w Stróži pola Hućiny su wčera 100.000. wopytowarja witali. Běštaj to mandźelskaj ze Zhorjelca. Informacijiski centrum běchu před šěsć lětami wotewrili. Z toho časa je kóžde lěto wokoło 16.000 zajimcow přišło. W domje maja tež wustajeńcy a přednoški. Najwjetša skupina mjez wopytowarjemi su šulerjo.

posledni raz aktualizowane: 10. žnjenca 2018, 07:08 hodź.