Powěsće: póndźelu, 01.10.2018


Literarna kermuša w Radworju

Ze 24. literarnej kermušu wčera popołdnju w Radworju zakónči so lětuša čitanska turneja Ludoweho nakładnistwa Domowina. Před něhdźe 70 dorosćenymi a dźěćimi čitachu awtorojo wurězki z noweje knihi "Hura prózdniny". W zašłym měsacu je nakładnistwo na wjacorych blakach Łužicy, ale tež w Drježdźanach, nowe serbske knihi předstajiło. Manja Bujnowska, w Ludowym nakładnistwje Domowina zamołwita za rozšěrjenje, je čitansku turneju po Łužicy hižo 24. lěto přewodźała: "Čitarjo, kotřiž nas wopytaja, su so drje změnili, jich starobna zestawa a jich zajimy, tola naš zajim serbskim ludźom literaturu zbližić so změnił njeje."


Prěni blok ze syće

W Janšojskej milinarni su wčera po planje prěni blok ze sylnosću 500 megawattow ze syće wzali. To zdźěli energijowy koncern LEAG. Klětu ma dalši milinarnjowy blok slědować. Z tym ma so w přichodnych lětach wjace hač dwanaće milionow tonow wuhlikoweho dioksida CO2 zalutować. Prjedy hač blok doskónčnje zawrěja, wudźeržuja jón nětko štyri lěta jako rezerwu. To rěka, zo dyrbi w nuzowym padźe w běhu jědnaće dnjow zaso milinu dodawać móc.


Hołk a tołk w Rownom

Na Njepilic dworje w Rownom swjećachu wčera 19. dworowy swjedźeń. Po dopołdnišej namši mějachu burske wiki a popołdnju dwurěčny program na temu „Kokot". Nimale 1.000 wopytowarjow je přišło, tak předsyda towarstwa Njepilic dwór, Manfred Nikela. Wón je hosći jako „Hanzo Njepila" na swjedźeń witał. Za čas programa dźěćaceho ansambla a pěstowarskich dźěći městno w swjedźenskim stanje njedosahaše.


Dźiwadło zaso po puću

Keklija "Sergej" wot Jurja Kocha měješe wčera swoju premjeru w Sulšecach. Bě to prěnje hornjoserbske předstajenje, po tym je Němsko-Serbske ludowe dźiwadło hru loni w Delnjej Łužicy hrało. Tónkróć njeběchu reakcije cyle tak zahorite, praji Madleńka Šołćic wot dźiwadła: "Publikum tu wšak wjace dźiwadła dožiwja, tež w hornjoserbskej rěči. Delnoserbja to jónu za lěto dóstanu a so wjesela. Nadźijam pak so, zo hra nětko tež tu ludźi docpěje. Rjenje wšak bě, zo smy dyrbjeli stólcy přistajić. A to tež něšto woznamjenja zaso raz hru Jurja Kocha hrać."


Křiž zwuporjedźeny a poswjećeny

Pólny křiž při dróze z Budyšina do Słoneje Boršće bu wčera znowa poswjećeny. Swjatočnosć z dwurěčnym nyšporom přewjedźe tachantski farar Wito Sćapan. Křiž bu loni při wobchadnym njezbožu skóncowany. Mějićel, kiž je křiž wot swojeho serbskeho nana zdźědźił, da jón zdźěla na swójske košty zaso restawrować.


Dumperowa sezona zakónčena

Filip Kral z Róžanta je znowa dumperowy mišter Němskeje. W finalnym běhu sezony wčera w Hórkach dosahaše čłonej domjaceho Lejnjanskeho mustwa druhe městno před Marcusom Donatom, kiž bu w cyłkownym hódnoćenju druhi. Hakle 15-lětny Paul Domš wudoby sej při wčerawšim běhu třeće městno a zdobom sedme w cyłkownej tabulce sezony. Hosćićelski Lejnjanski dumperowy team móžeše tež mustwowe hódnoćenje sezony dobyć.

posledni raz aktualizowane: 01. winowca 2018, 10:14 hodź.