Powěsće: sobotu, 03.11.2018


Wuliča wólbny wuslědk

Dźensa zakónči so wólbna doba za Serbski sejm. Hač do dopołdnja w dźesaćich wólbny wuběrk iniciatiwy za Serbski sejm hišće wólbne lisćiki přijimuje. Potom w Njebjelčicach hłosy wuliča a wuslědk wozjewja. Hišće lětsa ma so po woli iniciatiwy sejm skonstituować. Do wolerskeho zapisa je so 1270 wosobow zapisało.


Dźesać kandidatow zwólniwych

Domowinje předleži dźesać namjetow za hornjoserbskich kandidatow do Rady Załožby za serbski lud. Nětko wólbna komisija namjety pruwuje, prjedy hač zwjazkowe předsydstwo wo kandidatach rozsudźi. Maja štyrjoch čłonow a jich zastupjerjow wuzwolić. Jich mjena so w decembru wozjewja.


Nowy meblowy wobchod Carity

W Budyskej Strowotnej studni je wčera nowy socialny meblowy wobchod Carity wotewrił. Wobchod je w zašłymaj tydźenjomaj wot južneje kromy města do Strowotneje studnje přećahnył. Rěčnica Carity w Hornjej Łužicy Felicitas Birkhofenowa: "Stara městnosć je jara zwonka Budyšina była, ju njejsu ludźo tak derje docpěli. Nětko smy w Strowotnej studni, potajkim centrum tych ludźi, kotrychž chcemy ze swojej meblowej komoru narěčeć."


Harig wotpokazuje kritiku

Budyski krajny rada Michael Harig wotpokazuje plan ministra za hospodarstwo a wobchad, Martina Duliga, za přetworjenje zjawneho wobchada. Kritika ministra na krajnych radach, kotřiž su zdobom předsydźa wobchadnych zaměrowych zwjazkow, je jeho překwapiła. Zdobom wón namjet wotpokazuje, po kotrymž měł so krajny wobchadny zawod wutworić, kiž zaměrowe zwjazki naruna. Dulig je tole namjetował, zo by so móhł jednotny tarif po cyłej Sakskej wutworić. Wopodstatni swój namjet z tym, zo krajni radźa dotal njejsu kmani byli, tarify po cyłej Sakskej zjednoćić.


Prěnje přihoty za folkorny festiwal

Tutón tydźeń su so přihoty za 13. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica" 2019 zahajili. Prěnje zetkanje organizatorow wotmě so w Hochozy pod nawodom tamnišeho wjesnjanosty, Fryca Wojty. Na wuhotowanju swjedźenja na festiwalnym pjatku w Delnjej Łužicy wobdźěla so hamt Picnjo, Hochozy a Domowina. Imaterielne kulturne herbstwo ma tam w srjedźišću programa stać.


Serbski program na Romantice

Budyska nakupowanska nóc Romantica přewjedźe so dźensa tež ze serbskim kulturnym poskitkom. Před Serbskim domom wustupja na jewišću Radija Satkule mjez druhim Gabriel Mommer a Christoph Cyž. Nimo toho pokazuje so modowa přehladka z tak mjenowanymi Dilians tošemi čěskeje designerki. Dalše prezentacije a wustajeńcy pokazuja so w Serbskej kulturnej informaciji.

posledni raz aktualizowane: 04. nazymnika 2018, 19:30 hodź.