Powěsće: štwórtk, 08.11.2018


Žłobik w Smjerdźacej čaka na dowolnosće

We wutwarjenym žłobiku w Smjerdźacej čaka Serbske šulske towarstwo hišće na dowolnosće zarjadow, prjedy hač móža tam přidatnje dźesać dźěći zaměstnić. Kaž praji Marlis Młynkowa wot towarstwa, maja termin ze zamołwitymi 19. nowembra. Hakle hdyž su wšitke formality wotzamknjene, móže towarstwo město 26 dźěći potom 36 dźěći zastarać. Poprawom měješe hižo w tutych dnjach wšitko hotowe być. Gmejna Ralbicy-Róžant je do přetwara žłobika na 35.000 eurow inwestowała.


Wojerecy: towarstwo za regionalnu kulturu spěchowanje dóstało

Towarstwo za regionalnu kulturu we Wojerecach je wčera 8.000 eurow spěchowanja wot Załožby łužiskeje jězoriny dóstało. Zdobom su wčera nowu rumnosć za swoju drasćacu komoru wotewrili, hdźež narodne drasty Wojerowskeje kónčiny zběraja, wustajeja a wupožčuja.


Trjebin dyrbi přemysłowy dawk wróćo płaćić

Gmejna Trjebin dyrbi za lěto 2010 na Vattenfall přemysłowy dawk we wysokosći něhdźe 141.000 eurow wróćo płaćić. Hižo za štyri tydźenje dyrbja so pjenjezy přepokazać. To budźe za gmejnu wulke wužadanje, tak wjesnjanosta Waldemar Locke wčera na posedźenju gmejnskeje rady. Planowane je, zo wužiwaja za to dźěl pawšalneho přizwolenja 70.000 eurow, kiž slubi kraj Sakska swojim komunam na lěto. W decembru chcedźa to na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady rozsudźić.


Wulki dźěl kartkow za Schadźowanku hižo preč

Předań zastupnych lisćikow za lětušu prěnju Schadźowanku w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle je so derje přiwzała. Po jednym tydźenju stej hižo dwě třećinje kartkow předatych. Dalši zajimcy njeměli wjace předołho čakać, dokelž je městno w domje z 360 stólcami wobmjezowane. 144. Schadźowanka budźe sobotu za dwě njedźeli, 24. nowembra.


Serbska CD w čěskej wušła

"Za čěskimi horami - pěsnje łužiskich Serbow" rěka nowa CD skupiny "Lidová muzika z Chrástu" blisko Plzenja, kiž je nětko wušła. Folklorna kapała hudźi na typiskich ludowych instrumentach a wobsteji z lěta 1996. Je to jenička folklorna skupina w Čěskej, kotraž prawidłownje tež serbske ludowe spěwy piska a wo Łužiskich Serbach rozprawja. Wona poby hižo trójce na folklornym festiwalu w Chrósćicach a wjackróć na Mjezynarodnym dudakowym festiwalu w Slepom. Premjera CDeje budźe kónc nowembra w Praze; hižo tutu sobotu pak přijědźe skupina na kermušku Kamjenskeje župy, kiž woswjeći so na Smolic dworje w Hórkach.

posledni raz aktualizowane: 08. nazymnika 2018, 14:08 hodź.