Powěsće: wutoru, 04.12.2018


Drježdźany: Stipendij serbskim wučerjam?

W Sakskim krajnym sejmje w Drježdźanach stej so wčera Serbskej radźe Sakskeje a Braniborskeje zešłoj. Sobu najwobšěrniši dnjowy dypk běše situacija pobrachowacych serbskich kubłarjow w šulach, hortach a pěstowarnjach. Tohodla chcedźa so zastupjerjo wobeju radow bórze z Lipšćanskej uniwersitu zetkać. Zapisani studenća měli so podpěrać, zo njebychu swój studij dočasa cofnyli. Namjetowany bu tež stipendij wšitkim serbskim studentam wučerstwa. Wo nim pak so hišće rozsudźiło njeje. Sakska a Braniborska serbska rada zetkatej so jónu wob lěto na zhromadne posedźenje.


Niska: Magistrala ma tež serbske mjeno

Ćah z Wojerec přez Delni Wujězd a Nisku hač do Zhorjelca njetrjeba nětko ani wjace hodźinu. Póndźelu bu posledni a 55 kilometrow dołhi wotrězk mjez Hórnikecami a Hórku swjatočnje wotewrjeny. W zašłych wosom lětach bu cyła čara mjez Wojerecami a Zhorjelcami elektrifikowana a na dwě čarje rozšěrjena. Magistrala wobhladuje so jako wuznamny železniski zwisk mjez Němskej a Pólskej. Po njej pojědźe w přichodźe wšědnje hač do 170 ćahow. Zdobom bu wčera mjeno ponowjeneje linije wozjewjene. Magistrala rěka nětko dwurěčnje „Seenland-Neiße-Shuttle" - "Shuttle jězorina-Nysa".


Hamor: Dyrbja dawki a popłatki zwyšić

K 1. januarej zwyši gmejna Hamor popłatk za zakładny dawk ležownosćow, runje tak staršiski podźěl za žłobik, pěstowarnju a hort. Tole su gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyli. Hakle w meji bu podźěl staršich powyšeny, nětko płaća starši za žlobikowe městno 203 eura, za pěstowarske městno 99 eurow a za městno w horće 54 eurow. Z tym leži gmejna Hamor přeco hišće w přerězku Sakskeje. Jako přičinu za zwyšenje płaćiznow mjenowaše gmejnski radźićel Horst Janack přiwótřene financne połoženje a dźeń a stupace wudawki gmejny.


Wojerecy: Za wyšu žiwjensku kwalitu

W tak mjenowanej dwórnišćowej štwórći we Wojerecach so dźensa wo wjele lěpje bydli hač před 25 lětami. Wyšu žiwjensku kwalitu zdobychu wobydlerjo ze samych spočatkow saněrowanja w lěće 1994 předewšěm přez ponowjene bydlenja, dróhi a nowe naměsto. Jako wosebje poradźene mjenowaše Drježdźanski architekt a nawoda cyłkowneho twarskeho projekta Michael Kroll areal lěkarskeho a nakupowanskeho domu na Bebelowej. Twarske wudawki 3,8 milionow eurow spěchowaše k wulkemu dźělej Zwjazk, swójski podźěl nimale poł miliona eurow zapłaći město same.


Stróža: Nowe piwo za Biosferowy rezerwat

W Biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty su póndźelu prěnje swójske originalne "Piwo z hole" předstajili. Tute wari so z pozabyteje družiny ječmjenja Klětnjanskeho bio-bura Maika Apelta, a to w Frenclec piwarni w Budyšinje. Z tutym "Hornjołužiskim piwom z hole" chce Biosferowy rezerwat regionalnym předewzaćelam pomhać, kiž wužiwaja starodawne družiny a wašnja předźěłanja žita.

posledni raz aktualizowane: 05. hodownika 2018, 08:36 hodź.