Powěsće: srjedu, 09.01.2019


Chrósćicy chcedźa sportowu halu ponowić

Gmejna Chrósćicy prócuje so wo spěchowanske srědki Zwjazka za saněrowanje wjacezaměroweje haly "Jednota". Wotpowědnu próstwu schwalichu gmejnscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju. Wjesnjanosta Marko Kliman pokaza wčera na to, zo ma so po 25 lětach wužiwanja třěcha izolować, zo maja so wodowody ponowić, sanitarne připrawy saněrować a wohnjoškit přiměrić aktualnemu stawej. Gmejna Chrósćicy liči z wudawkami za saněrowanje we wysokosći wjac hač dwaj milionaj eurow.


Serbski flashmob w Budyšinje

Flashmob ze serbskim spěwom je so wčera připołdnju w nakupowanskim centrumje při Žitnych wikach w Budyšinje wotměł. Při tym su so wjacori Serbja, z wjetšeho dźěla sobudźěłaćerjo serbskich institucijow, wosrjedź nakupnišća zetkali a zymski spěw "Ha, pisane su sanki" zaspěwali. SAEK je akciju natočił, zo by so krótki widejo zhotowił. Załožba za serbski lud je flashmob organizowała, z kotrymž chcychu na Serbow w zjawnosći skedźbnić a za nich wabić.


Nutřkowny wutwar w šulskim centrumje w Slepom

Při nowotwarje Slepjanskeho šulskeho centruma koncentruja so nětko na nutřkowny wutwar. Elektrika, tepjenje, sanitarne připrawy a tež kładźenje špundowanja steji nětko na planje, tak nawoda zarjada za planowanje a twar w zarjadniskim zwjazku Slepo. Zdobom je gmejnska rada na wčerawšim posedźenju nadawki za nutřkowne wuhotowanje sportoweje hale rozdawała.


Žane serbske knihi w Kamjenskej bibliotece

W Kamjenskej bibliotece nimaja dale žane serbske knihi, kotrež by sej móhł wupožćić. Šefina Marion Kuttnerowa je poprawom chcyła serbske knihi kupić, nima pak za to žane pjenjezy, praji wčera na naprašowanje. Při wšěm chce so wo serbske medije najpozdźišo hač do lěta 2021 prócować, wšako biblioteka potom do wjetšich nowych rumnosćow přećehnje. Załožba za serbski lud je před někak połdra lětom próstwu wo spěchowanje serbskich knihow wotpokazała, dokelž je nošer město Kamjenc. - Budyska biblioteka kupuje serbske knihi ze swójskeho etata.


Tež Michałkowa potrjechena wot kradnjenja datow

Na lisćinje ilegalnje wozjewjenych datow politikarjow jewi so tež mjeno něhdyšeje zapósłanče Zwjazkoweho sejma, Marje Michałkoweje. Kaž wona nam wčera praji, je dóstała list wot krajneho kriminalneho zarjada, w kotrymž steji, zo su so tež jeje daty w syći šěrili. Zdobom pak nam wobkrući, zo njejedna so při tym wo žane sensibelne informacije. Na socialnej platformje twitter su so mjez druhim priwatne handyjowe čisła, adresy a dalše dokumenty zwjazkowych a krajnych politikarjow wozjewili. Wčera je 20-lětny muž z Hessenskeje přidał, zo je wón informacije do syće stajił.

posledni raz aktualizowane: 09. wulkeho róžka 2019, 09:31 hodź.