Powěsće: pjatk, 12.07.2019


Worklecy: 3 nadawki za nowy hort

Za dohromady wjace hač 230.000 eurow je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju tři dalše nadawki za nowotwar horta přepodała. Tak změje Kulowske předewzaće wobmjetk na starosći, firma z Kamjenicy estrich a Drježdźanski zawod suchotwar. Porno planowanym terminam noweho horta ma gmejna tuchwilu samo časowy předskok, rjekny wjesnjanosta Franc Brusk.


Ralbicy: 3 losy za nowu pěstowarnju

Dalši rozsudny krok za nowu Ralbičansku pěstowarnju su radźićeljo gmejny Ralbicy-Róžant na swojim wčerawšim posedźenju činili. Woni přepodachu nadawki za tři losy. Nadawk za planowanje twarjenja, zelenišca a nošneje kostrukcije přepodachu za 164.000 eurow na zjednoćenstwo z dweju planowanskeju běrowow z Kamjenca. Dalši los za planowanje techniskich naprawow kaž tepjenje, wuwětrjenje a sanitarnu techniku padny na Budyske předewzaće, kotrež ma nadawk za nimale 32.000 eurow zwoprawdźić. Třeći nadawk za planowanje elektriskeho wuhotowanja twarjenja dósta dalša firma z Budyšina za 18.300 eurow.


Njebjelčicy: 4 mustwa přećiwo sebi

Serbski supercup wuhraje so lětsa znowa w Njebjelčicach, a to 21. julija. Při tym nastupja mustwa SJ Chrósćicy, Sokoła Ralbicy/Hórkow, Klóštra Marijina hwězda a SJ Njebjelčicy přećiwo sebi. Póndźelu wječor so w Hórkach wulosuje, štó přećiwo komu hraje. Tute wulosowanje so tež w Radiju Satkuli wusyła, dokelž budźe w Hórkach w samsnym času dalša stacija lětušeje beachtury serbskeje młodeje žołmy.


Slepo: 1.000 lět wobydlene

Na kromje Slepoho, hdźež so w přichodnych třoch lětach nowy Miłoraz natwari, su hižo před něhdźe 1.000 lětami ludźo bydlili. To móža archeologojo nětko dopokazać, kotřiž tam hižo wjacore tydźenje dołho pódu přichodnych twarnišćow přepytuja. Tak storčichu na přikład na row z bronzoweje doby před něhdźe 1.000 lětami a tež na wjele druhich namakankow z dawnych časow. Miłoraz so w přichodnych lětach brunicy dla wotbagruje.


Miłoraz: 3 argumenty přewćiwo wotbagrowanju

Wjacore zwjazki a towarstwa su podpisali zhromadne wozjewjenje, w kotrymž sej žadaja, zo njesměł so Miłoraz wotbagrować. To wopodstatni so w třoch dypkach, na přikład z tym, zo powšitkowna potrjeba za milinu, kotraž so z pomocu wuhla produkuje, po měnjenju podpisacych, rapidnje woteběra. Podpisali su žadanje mjez druhim zastupowacy předsyda sakskeho krajneho zwjazka za přirodoškit (NABU), Bernd Heinitz, a předsyda sakskeho krajneho zwjazka „Sakski přirodoškit", Thomas Westphalen. Za "Serbski sejm" podpisa jeje starcowska prezidentka Edith Pjenkowa..

posledni raz aktualizowane: 12. pražnika 2019, 12:11 hodź.