Powěsće: wutoru, 17.05.2022


Smochćicy: Wo pomniku za Bismarcka diskutowali

W Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena je póndźelu 45 přisłucharjow było na podijowej diskusiji k temje: Kotru dopomnjenku na "Železneho kanclera" trjeba Budyšin? Swój rozsud, Bismarckowy pomnik na Čornoboze znowa nastajić, bě měšćanska rada po zjawnych protestach wosebje ze serbskeje strony w nazymje zaso cofnyła. Wčera su zastupjerjo pro a contra prěni raz zjawnje diskutowali. Wyši měšćanosta Alexander Ahrens argumentowaše znowa za pomnik a dr.Friedrich Pollack ze Serbskeho instituta přećiwo njemu. Stawiznar dr.Ulbricht z Drježdźan přida tezy zwonkastejaceho. Přinoški z publikuma běchu kontrowersne - dźěše tež wo prawu dopomnjensku kulturu scyła. Moderaciju měješe žurnalistka Miriam Schönbachowa.


Chrósćicy: Połnje w planje - "Mór a lubosć"

Za dźiwadłowu hru "Mór a lubosć", kotraž změje 10.septembra w Chrósćicach premjeru pod hołym njebjom, leža přihoty w planje. Kaž zdźěli Jurij Špitank wot towarstwa TCM, chcedźa spočatk junija jewišćo wonka natwarić a bórze tam zwučować. Na serbskim Smolic-Bukec kwasu za dwaj tydźenjej maja so někotre sekwency natočić a potom do wideja za hru za kónčnu scenu sobu zaplesć. Pod režiju Sabiny Žuroweje a ko-režiju Michała Cyža něhdźe 200 ludźi na jewišću a za nim sobu skutkuje.


Malešecy/Dobrošecy: Chcedźa wobchad změrować

W Dobrošecach w gmejnje Malešecy při statnej droze S 109 bu tafla za měrjenje spěšnosće nastajena. Z njej ma so wobchad změrować. Dobrošecy nimaja žadyn chódnik přezcyłnje po cyłej wsy. Drje ma tajki w zwisku z twarom kolesowarskeje šćežki nastać, informuje wjesnjanosta Matthias Seidel - hdy pak tak daloko budźe, je njewěste. Planowanske podłožki leža pola krajneje direkcije Drježdźany. Měrjensku taflu su priwatne wosoby sponsorowali. Wšědnje jědźe na 8000 jězdźidłow přez Dobrošecy.


Budyšin: Nowa kniha Benedikta Dyrlicha

Wot basnika Benedikta Dyrlicha je w nakładnistwje LND prěnja serbska ryzy prozowa zběrka wušła. Kniha pod titulom "Na motawych mjezach"zjednoći hižo publikowane teksty z 5 lětdźesatkow a wosom prawozjewjenjow. Kaž zdźěli nakładnistwo, jednoći teksty jako wjazowaca tema "poćah Hadama a Jěwy we wšej swojej komplikowanosći". Zdobom wěnuje so kritisce towaršnostnym zjawam. Knižna premjera wotměje so štwórtk w Smolerjec kniharni.


Smochćicy: Student přirodoškitny projekt nastorčił

Něhdźe tři hektary wulku, dotal intensiwnje ratarsce wužiwanu płoninu, da biskopstwo Drježdźany-Mišno blisko kubłanišća swjateho Bena w Smochćicach renaturěrować. Nastorčił je projekt 23-lětny student lěsnistwa Carl-Alfred Schmidt. Město dotalneje pastwy nasta łuka z kwětkami a trawami a dwě rěčce dóstaštej zaso swój přirodny běh. 25 starych wohroženych družinow sadowcow so zwosadźi a wjele kerkow za ptačinu, mjez nimi Čorna bozanka. Cyłkowne kóšty 32.000 eurow je Sakska natwarna banka SAB k 90 procentam spěchowała, kaž biskopstwo zdźěli.