Rańše powěsće: póndźelu, 10.04.2017


Druhe Budyske tydźenje demokratije

Město Budyšin planuje lětsa z dalšimi partnerami 2. Budyske tydźenje demokratije. Srjedź junija změja zaso tójšto zarjadowanjow. Tydźenje demokratije chcedźa tónkróć decentralnje w měšćanskich dźělach přewjesć. Za to pojědźe tež Bus demokratije po měsće. Towarstwa a iniciatiwy su namołwjene, so ze swojimi zarjadowanjemi a dalšimi poskitkami wobdźělić.


Wuslědki klawsury sejmikarjow

Z konstituowanjom wólbneho wuběrka a wozjewjenjom wólbneje namołwy najpozdźišo w nazymje, zahaji iniciatiwa za Serbski sejm přihotowanski wólbny proces, kotryž ma w februarje/měrcu 2018 wjesć k wutworjenju předparlamenta. Tole bu sobotu w Njebjelčicach na cyłodnjowskej klawsurje iniciatiwy jednohłósnje dojednane. Na njej wobdźělichu so tež někotři čłonojo Rady starostow. Dale wutworichu so dźěłowe skupiny za organizowanje wólbow. Přichodna klawsura wotměje so 22. meje znowa w Njebjelčicach.


Duchowny oratorij "Serbske jutry"

Na 100 spěwarjow a spěwarkow je so sobotu na třećej zhromadnej probje za duchowny oratorij "Serbske jutry" w Chrósćicach wobdzěliło. Pod nawodom dirigenta Friedemanna Bejmy nazwučuja čłonojo wjacorych serbskich chórow oratorij znowa, zo bychu jón za měsac, spočatk meje w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi a w Budyskej Tachantskej cyrkwi předstajili. W podobnej zestawje bě oratorij hižo 2013 słyšeć. Lětsa nowy pódla je Chór Budyšin.


Olsenowa cwólba rekord nastajiła

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło je sobotu zahajiło předpředań za lětuše lěćne dźiwadło. Hižo na prěnim dnju su nimale 10.000 kartkow předali. To je nowy rekord. Wot 8. junija hač do srjedź julija pokazuja na Budyskim hrodźe inscenaciju "Olsenowa cwólba wupućuje". Z tym chce dźiwadło na lońši wuspěch nawjazać. Loni bě 37.000 wopytowarjow prěni dźěl z Olsenowej cwólbu widźało. Sobotu pokazachu hižo małe wurězki z lětušeho programa. Serbski dźiwadźelnik István Kobjela hraje tež lětsa zaso Bennyja.


Nowa putniska hospoda w Hornim Wunjowje

W Hornim Wunjowje pola Smochćic je so wčera popołdnju nowa putniska hospoda při ekumeniskim putniskim puću wotewrěła. Ackermannec mandźelskaj staj při wobnowjenju priwatneho domskeho rumnosće za putnikow z třomi łožemi sobu zarjadowałoj. Pobožnosć ze žohnowanjom dźeržeše Hodźijski farar Christoph Rummel před něhdźe 40 němskimi a serbskimi wjesnjanami, z podpěru Baćońskeho fararja Gerata Wornarja.

posledni raz aktualizowane: 10. jutrownika 2017, 08:54 hodź.