Rańše powěsće: wutoru, 18.04.2017


Statistika křižerjow

W katolskich Serbach je zawčerawšim 1.564 křižerjow jutrowne poselstwo wozjewjało. To bě 30 mjenje hač loni. Byrnjež wjedro jara aprylske było, dožiwichu wšudźe wjele hosći. Na wjacorych městnach stachu so mjeńše njezboža, kotrež pak wostanu po dotalnym stawje bjez sćěwkow. Dźensa wječor su wšitcy křižerjo na zhromadnu dźaknu Božu mšu do Róžanta prošeni. Serbski rozhłós ju sedmich originalnje w radiju a interneće wusyła.


Pućowanske hěty wokoło Bóšic

W gmejnje Bóšicy so wosom nowych pućowanskich hětow nastaji. Kaž wjesnjanosta Stanij Ryćer rjekny, je je regionalna firma sponsorowała. Prěnja hižo steji, tamne maja hač hač do kónca meje slědować. Tež při starej wodarni na Horje nastanje móžnosć za pućowacych, so pod třěchu stupić. Gmejna chce wěžu ze zběrnikom wody z pomocu spěchowanskich pjenjez na wuhladnišćo wutwarić. Kaž wjesnjanosta Ryćer zdźěli, su próstwy stajene.


Wo katolskej narodnej drasće


Za škit krokawow

Sobudźěłaćerjo přirodoškitneje stacije w Njeswačidle su tež přez jutrowny kónc tydźenja tak mjenowane žabowe płoty kontrolowali. Na ćichej soboće a wčerawšej pońdźeli pobychu na přikład w Dobrošicach a Holešowje. Njerkanski čas drje chila so ke kóncej - njedźiwajcy toho pak hišće tójšto zwěrjatow nazběraja. Tučasnje pućuja wosebje kobołkowe krokawy. Přirodoškitna stacija kotroluje 12 kilometrow žabowych płotow.


Worklecy móhli postupić

Druhemu wolejbulowemu mustwu Viktorije Worklecy je wokrjesny wolejbulowy zwjazk postup do wobwodneje klasy poskićił, byrnjež wone w stafli sewjer jenož třeće městno wobsadźiło. Prěni a druhi tabulki - cyłkaj SC Wojerecy a Módro-běli Wojerecy - mjenujcy postupić nochcetej. Předsydstwo sportoweho towarstwa Viktorije Worklecy tučasnje zhromadnje z mustwom kročel na wobwodnu runinu pruwuje.

Rěčny centrum WITAJ je wudał brošurku z praktiskimi pokiwami za hotowanje katolskeje swjedźenskeje rejwanskeje drasty, štož je krok po kroku z fotami rozkładźene. Dóstali su brošurku předewšěm kubłarjo w pěstowarnjach a zakładnych šulach, někotre eksemplary tež šwalča Petra Kupcyna, wobchod za narodne drasty w Róžeńće a Serbska kulturna informacija Budyšin. Tam móža sej tež priwatni zajimcy brošurku wotewzać. Prěni nakład kónc zašłeho lěta bě spěšnje rozebrany. Mjeztym je hižo druhi nakład wušoł.

posledni raz aktualizowane: 18. jutrownika 2017, 08:43 hodź.