Rańše powěsće: štwórtk, 20.04.2017


Swójby so schadźowali

W klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje witachu wčera popołdnju tójšto wopytowarjow na swójbny swjedźeń. Na wjacorych stacijach předstajichu so klóšterske a Pančanske zawody - mjez nimi klóšterska pjekarnja, dźěłarnje za zbrašenych a wjesna fyzioterapija. Klóšter Marijina hwězda a Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) stej zarjadowanje wuhotowałoj. Swójbny swjedźeń přewjedźe so kóžde lěto w jutrownych prózdninach.


W Delnjej Łužicy maja nětko tež wubranku

W Dešnje bu wčera wječor delnjoserbska koparska wubranka muži z mjenom "Serbske koparje" załožena. Na załoženskej zhromadźiznje wobdźěli so nimo zastupjerjow Domowiny tež krajny rada wokrjesa Sprjewja-Nysa, Harald Altekrüger. Trenar mustwa budźe rodźeny Žylowčan Horst Krautzig, kotryž je něhdy we wyšej lize NDR hrał. Nošerstwo wubranki je župa Delnja Łužica přewzała. Prěnja oficialna hra delnjoserbskeje wubranki je 9. julija w Dešnje planowana. Přećiwnik budźe hornjoserbska koparska wubranka.


Inwestuja miliony za dróhi

Sakski krajny zarjad za drohotwar a wobchad inwestuje lětsa we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc 26 milionow eurow. Najwjetši projekt budźe nowotwar Wojerowskeje wobjězdki, kotruž započnu za dwě njedźeli twarić. Mjez Kamjenej a Stróžu pódla B 96 nastanje kolesowarska šćežka. Tam su w lěsku napřećo kaolinownje hižo štomy podrubane. 1. junija započnu z twarom dwaj a poł kilometra dołheho wotrězka.


Zakazy zběhnjene

Tež za kónčinu wokoło Slepoho su wot wčerawšeho wšitke zakazy w zwisku z ptačej grypu zběhnjene. Kaž zarjad za zežiwidła a weterinarstwo w Zhorjelcu zdźěli, potrjechi to region wokoło Hamora, Běłeje Wody, Jabłońca, Mužakowa, Trjebina a Dźěwina. W Zhorjelskim wokrjesu zwostanje tak jeničce restrikciska cona na juhu wokoło Olbersdorfa.


Tež ze serbskim podźělom

Na 52. hudźbnych swjedźenskich dnjach we Wojerecach wobdźěli so lětsa 162 wuměłcow - solisća runje tak kaž ansamble. Dny zahaja so tutón kónc tydźenja a du hač do 14. meje. Njeparujomne je při tym serbske kulturne herbstwo kaž spěwy a komorna hudźba. Lětsa prezentuja so tute 11. meje z kompozicijemi mjez druhim wot Kocora, Krawca, Nagla a Rawpa. Z nowočasnymi twórbami su Detlef Kobjela, Sebastian Winkler a Liana Bertokowa zastupjeni.

posledni raz aktualizowane: 20. jutrownika 2017, 08:37 hodź.