Rańše powěsće: póndźelu, 08.05.2017


Dwójce połna cyrkej

Po měsacy trajacych přihotach je w Drježdźanach a Budyšinje kónc tydźenja dwójce serbski duchowny oratorij "Serbske jutry" zaklinčał. Sobotu w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi je jón na 350 ludźi dožiwiło - w Budyskej tachantskej cyrkwi bě jich wčera nawječor wjace hač 600, praji hłowny zamołwity, Jurij Špitank. Z tym bu twórba Chrysty Meškankoweje a Jana Cyža po swojej premjerje w lěće 2013 w Chrósćicach hižo štyri króć předstajena.


Sezonu zahajili w Klóšterskej zahrodźe

Něhdźe 600 wopytowarjow naličichu na wčerawšim zahajenju sezony w Klóšterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje. Kaž nam organizatorka Sonja Hejdušcyna zdźěli, mějachu tam 19 wustajerjow, kiž wosebje rostliny poskićachu. Wjeršk wčerawšeho dnja bě sadźenje štoma lěta 2017 - lětsa běše to šmrěk. Dalše zarjadowanja w Klóšterskej zahrodźe su lětsa na přikład "Klóšterski a swójbny swjedźeń" kaž tež "Nóc 1000 swěcow" w juliju, tak Sonja Hejdušcyna dale.


Hołk a tołk na burskich wikach w Koćinje

Na wčerawšich burskich wikach w Krabatowej mlokarni w Koćinje witachu hosći po wjele stach. Atrakcija běchu znowa burske wiki z regionalnymi a nadregionalnymi produktami. Wšo hromadźe bě jich wčera wjac hač 70 poskićowarjow. Tobias Kokert, nawoda mlokarnje je jara spokojom z rezonancu. Najdalši puć na wiki měješe žona ze Słowjenskeje, kotraž wabješe za Krabatowe produkty ze swojeje domizny.


Piraća a meja

Wčera su w Radworju meju mjetali. Mejski kral bu Clemens Šěrak, mejska kralowna Alena Pawlikec. Lětsa mějachu 10 porow, kiž rejowachu wokoło meje. Wosebitostka w Radworju je, zo sej tamniša młodźina kóžde lěto temu za wuhrjebanje meje přihotuje. Lětsa wěnowachu so młodostni na lóštne wašnje piratam. Někotre impresije zarjadowanja widźiće tež na našej facebookowej stronje MDR Serbja.


Z cyłeje Němskeje na dźiwadłowy festiwal do Budyšina

W Budyšinje je so wčera dźiwadłowy festiwal "Witajće druhdźe III" zakónčił. Wosom skupinow z najwažnišich jewišćow Němskeje je wustupiło. Na wšelake wašnje dźěše wo zhromadne žiwjenje ćěkancow a domoródnych. Intendantka Maxim-Gorkeho dźiwadła w Berlinje, Shermin Langhoff, praji, zo so Budyšin za tajki dźiwadłowy festiwal wosebje hodźi. Łužica dźě ma dobre nazhonjenja, kak móža wšelake ludy ze sobu žiwi być.


Tójšto sportowcow witali

Na wčerawšim tak mjenowanym kćenjowym běhu w Kamjencu bě mjez wjac hač 900 sportowcami tež tójšto Serbow. Marija Škodźina z Wotrowa wobsadźi w starobnej klasy na čarje 10 kilometrow prěnje městno. Pětr Hermann z Dobrošic bu na 15 kilometrach tohorunja prěni. Benedikt Smoła z Miłoćic wobsadźi na swojim prěnim wubědźowanju 8. městno, a to na čarje 6 kilometrow.

posledni raz aktualizowane: 08. róžownika 2017, 10:30 hodź.