Rańše powěsće: pjatk, 12.05.2017


Zetkanje serbsko-němskich filmowcow w Großhennersdorfje

W Großhennersdorfje pola Ochranowa zetkaja so dźensa čłonojo syće němsko-serbskich łužiskich filmowcow. Je to zarjadowanje w zwisku z Nysowym filmowym festiwalom, kotrež so runje wotměwa. Filmowcam skića so składnosć k wuměnje a dźěłarnički k wšelakim temam, kaž na přikład financowanje projektow z pomocu crowdfundinga. Hižo wčera su na Nysowym filmowym festiwalu krótkofilmaj "Zmij" a "Měr" pokazali, kotrejž buštej na zašłej Choćebuskej filmowej přehladce mytowanej.


400 lět Nowa Wjeska

Nowa Wjeska swjeći lětsa spočatk julija prěnje pisomne naspomnjenje wsy před 400 lětami. K jubilejej planuja wjesnjenjo wobšěrny program, mjez druhim z božej mšu pod hołym njebjom, literarno-hudźbnym wječorom a swjedźenskim ćahom z wjacorymi wobrazami. Hesło wjesneho swjedźenja "Wot wowčernje k srjedźišću" poćahuje so na to, zo bě na městnje wsy něhdy wowčernja a zo je wjes dźensa srjedźišćo Budyskeho wokrjesa. Wjesnjenjo poćahuja so z jubilejom na slědźenja Alfonsa Frencla, po kotrychž so Nowa Wjes 1617 na wopismje w Praskim archiwje prěni raz naspomni.


"Stalingrad" w SLA

Na hłownym jewišću Němsko-serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin dožiwi wčera něhdźe 270 wopytowarjow sinfoniju "Stalingrad" serbskeho komponista Hinca Roja. Nimo toho zahrachu hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla a philharmonije Jelenieje Gory tež twórbje Mozarta a Haydna. Stalingrad-sinfonija Roja měješe loni w ruskim wulkopósłanstwje w Berlinje prapremjeru. Zarjadowanje ruskeho wulkopósłanstwa a Zwjazka serbskich wuměłcow tehdy chwalbu žněješe, ale tež diskusije zbudźi.


W Pančicach so twar mosta znowa přesunje

W Pančicach-Kukowje so započatk twarskich dźěłow na hłownej dróze S100 znowa přesunje. Hakle srjedu puć zašlahaja, tak Isabella Siebertowa wot krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Poprawom měli hižo póndźelu z dźěłom započeć, tola za wobjězd zamołwitemu zawodej njedosaha čas, zo by wšitke trěbne znački nastajił. Hač do lěća 2018 chcedźa puć a móst wosrjedź Pančic-Kukowa za 1,5 milionow eurow wobnowić. W tutym času dróhu dospołnje zašlahaja.


Štó twari "Turbo-Internet"?

Krajnoradny zarjad Budyšin pyta tučasnje po cyłej Europje firmy za wutwar spěšneho interneta we wokrjesu. Za to móža so předewzaća hišće hač do kónca měsaca powabić. Projekt wobsahuje 23 jednotliwych nadawkow, za čož steja nimale 200 milionow eurow k dispoziciji. Nimo Kumwałda a Großnaundorfa je wotpohladane hač do lěta 2019 57 gmejnow z tak mjenowanym ,,Turbo-internetom" zastarać.


Wuměnkarjo SŠT po puću

Wčera w nocy wróćichu so wuměnkarjo Serbskeho šulskeho towarstwa ze swojeje štyridnjowskeje kubłanskeje jězby z Bayerskeje. 28 čłonow poby mjez druhim w Pasawje, Bayerskim lěsu a Čěskim Krumlowje, hdźež zeznachu so z hrodowym ansamblom, kiž je druhi najwjetši Čěskeje po Praskim. Něhdyši kubłarjo a wučerjo podaja so jónu wob lěto na kubłansku jězbu.

posledni raz aktualizowane: 12. róžownika 2017, 10:08 hodź.