Rańše powěsće: póndźelu, 15.05.2017


Firmowanje w Radworju

Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je wčera w Radworju 44 zwjetša serbskim młodostnym sakrament firmowanja wudźělił. Hinak hač jeho předchadnikaj pak je Timmerevers jenož w němskej rěči firmował. Wulka ličba kmótrow a dalšich žonow bě w narodnej drasće. Wčerawše firmowanje w Radworju běše za biskopa prěnje w dwurěčnym dźělu biskopstwa. Popołdnju wudźěli wón sakrament w Rakecach. Swjate woprawjenje swjećachu wčera mjez druhim w Njebjelčicach a Wotrowje. Sydom družkow a 3 hólcy běchu w Njebjelčicach a 4 holcy a 4 hólcy we Wotrowje sakrament přijimowali.


Nyšpor TCM w Róžeńće

Towarstwo Cyrila a Metoda je wčera popołdnju w Róžeńće swój kóždolětny nyšpor přewjedło. Wobrubił je jón 1.serbska kulturna brigada z wjacorymi spěwami. Solistka běše Lydia Matikec z Łazka. Na pišćelach hraješe Chrysta Meškankowa. Nyšpor swjećił je farar Gabriš Nawka z Kulowa. Cyrkej bě z wjace hač 200 wopytowarjemi derje wobsadźena.


Hudźbny dorost w awli gymnazija

Hudźbny dorost serbskeho gymnazija Budyšin je wčera wuhotował swój nalětni koncert w awli šule. Dźěćacy chór, rejowanskej skupinje a orchester hrajachu hromadźe ze čłonami skupiny "Conni island", kiž jich přewodźachu. Přez program wjedźeštaj wučerjej Tomaš Pawlik a Conny Wolf, chór nawjedowaše Bernadett Hencyna. Něhdźe 150 připosłucharjow bě na koncert přišło.


Předpředań za festiwal so zahaji

Dźensa zahaji so předpředań za XII. Mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica" 2017 w Chrósćicach. Za festiwal, kiž wotměje so wot 22. do 25. junija, su sej organizatorojo wjacore mjezynarodne skupiny přeprosyli. Po wjacorych lětach změja tež zaso na Kralec dworje jewišćo. Kartki předawaja so w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšinje, pola časnikarja Njeka w Chrósćicach a w kwětkarni "Kostrjanc" w Ralbicach. Tiket za sobotu a njedźelu płaći w předpředani 13 eurow za dorosćenych a 5 eurow za šulerjow, studentow a zbrašenych.


Kopańca z mjenje hrajerjemi

Hrajny wuběrk Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka je postajił, zo so wot přichodneje hrajneje doby w starobnych skupinach A, B a C z tak mjenowanym Norwegskim modelom hraje. W młodźinje A a B smědźa mustwa potom na hrajnym dnju z jenož dźewjeć hrajerjemi nastupić a na skrótšenym hrajnišću hrać, jeli dosć koparjow k dispoziciji njesteji. W starobnej klasy C wobsteji poskitk, zo wutwori so samostatna stafla, kotraž hraje cyłe lěto z pomjeńšenej ličbu koparjow.

posledni raz aktualizowane: 15. róžownika 2017, 08:58 hodź.