Rańše powěsće: sobotu, 13.05.2017


Čěskich wučerjow za serbske šule zdobyć

Wčera zetkachu so w Praze zastupjerjo towarstwa čěskich přećelow Łužicy z reprezentantami čěskeho a sakskeho ministerstwa za kubłanje k temje ,,Šule w serbskim sydlenskim rumje w Sakskej". Ze serbskeje strony běštaj mjez druhim přeprošenaj předsyda Domowiny David Statnik a čłon krajneho sejma Marko Šiman (CDU). Mjez dalšimi referentami bě Lucia Kuškec, wjednica Worklečanskeje zakładneje šule, kiž je podała dohlad do wšědneho dźěła w serbskorěčnej šuli. Pozadk zeńdźenja je, móžnym zajimcam přehlad wo dźěławosći wučerjow serbskich šulow skićić. Tak chcedźa čěskich wučerjow za serbske šule zdobyć.


Meju mjetali we Worklecach

We Worklečanskej zakładnej a wyšej šuli "Michał Hórnik" su wčera swjećili mejemjetanje a zdobom dworowy swjedźeń. Sylneho dešća dla pak móžachu šulerjo a šulerki jenož někotre wokomiki rejować a so wo wjeršk wubědźować. Mejski kral je był Michał Rječka a jeho njewjesta Vanessa Šusterec.


“Hermannowe naměsto” w Mužakowje

Po dlěje hač lěto trajacym přetwarje dóstanje dospołnje ponowjene a přetwarjene naměsto w Mužakowje dźensa popołdnju swoje mjeno. Poćahujo so na hrabju Pücklera rěka torhošćo při němsko-pólskej hranicy w přichodźe "Hermannowe naměsto". Při pytanju mjena běchu so namjety ludźi zběrali. Šěsć idejow bě so zapodało - wjetšina z nich tutemu namjetej wotpowědowaše.


Duel z pistolu a hamorom w Běłej Wodźe

W Běłej Wodźe je wčera muž z trašenskej pistolu na wobsedźerja wobchoda třělał a jeho při tym lochce zranił. Potom ćekny do města a třěleše wokoło so. Předawar běžeše za nim a jeho z hamorom nadběhowaše. Alarmowana policija zamó wobeju zajeć a do chorownje dowjesć. Po wšěm wzdaću knježeše mjez mužomaj hižo dlěšodobniši konflikt, tak policija zdźěli.


Němske mišterstwa w běhanju na Młynkec łuce

Němske mišterstwa w běhanju na 10.000m a 5.000m za žony a muži, juniorow  a seniorow wotměja so dźensa w Budyšinje. Na Młynkec łuce wubědźuje so něhdźe 250 sportowcow z cyłeje Němskeje. Mjez druhim wojuje so wo kwalifikaciju za mjezynarodne wubědźowanja kaž awgustowe swětowe mišterstwa w Londonje. Mjez sportowcami budźe tež Sabrina Mockenhaupt, kiž je hižo wjacore němske a mjezynarodne titule dobyła.

posledni raz aktualizowane: 15. róžownika 2017, 10:02 hodź.