Rańše powěsće: srjedu, 04.10.2017


Serbowce mjez najlěpšimi

Mjez najlěpšimi šulerjemi-čěšćinarjemi Sakskeje stej tež serbskej gymnaziasce. Zašły kónc tydźenja stej sej při wubědźowanju 5. Sakskeje "Bohemiady" w Marijinym dole we Wostrowcu Sarah Hančikec a Mira Nowakec třeće městno wudobyłoj. Wobě stej šulerce Serbskeho gymnazija w Budyšinje. Dohromady je so tam 44 šulerjow 6. do 10.lětnika w čěskej rěči wubědźowało. Mějachu ertne a pisomne nadawki a dyrbjachu so mjez druhim z čěskimi šulerjemi rozmołwjeć. Wubědźowanje "Bohemiada" je jónkrótne w Němskej. Wone přewjedźe so z lěta 2008.


Róžeńčanski wobchod zas wočini

Róžeńčanski wobchod za narodne drasty so dźensa zaso wotewri. Před bědl lětom bě jón Marja Hrjehorjowa zawrěła, jako bu rentnarka. Nowa mějićelka je 54-lětna Erika Maiwaldowa ze Šunowa. Erika Maiwaldowa dotalny poskitk dale powjedźe. Jenož normalnu zwjeršnu drastu wjace njepředawa - za křižerske drasty změje wotdźěl. Budźe to za nju pódlanske přemysło - powołansce dźěła skrótšene w Sakskim statiskiskim zarjedźe. Tež dotal je hižo 9 lět pódla powołanja banty a rubiška wušiwała, a sački tykała a reparowała. Róžeńčanski wobchod budźe stajnje wot wutory hač do pjatka popołdnju wočinjeny.


Štó ma porjadnu brózdu?

Prěnje městna při wčerawšim wubědźowanju we woranju w Kamjenej su sebi pola mjeńšich traktorow Tomaš Rječka z Kamjeneje a pola wjetšich Rene Petschak z Radworja a Měrćin Bernard z Kamjeneje wudobyli. Konjacy płuh, kiž wodźeštaj Andreas Böhme z Malećic a Karsten Šmit z Łomska, so separatnje hódnoćeše. Dohromady je so na 11. kwalitatiwnym woranju w Kamjenej 12 traktoristow wobdźěliło a jedyn konjacy zapřah.


Nowe torhošćo we Wojerecach

We Wojerecach so wot dźensnišeho twarske dźěła za nowe torhošćo při křižowanišću mjez Rosa-Luxemburgowej a Kolpingowej započinaja. Nastać ma naměsto z hrjadkami a ławkami. Susodne drohi maja so tohorunja wutwarić. Klětu w lěću chcedźa dźěła zakónčić. Město inwestuje za nowe naměsto 625.000 eurow.


Trjebamy dorost za serbske medije

Wot póndźele přewjedźe MDR Serbski rozhłós zhromadnje ze Sakskim wukubłanskim kanalom SAEK w Budyšinje druhu šulersku akademiju. Póndźelu je so sydom wobdźělnikow mjez druhim ze zakładami medijoweho prawa zaběrało. Dźensa zeznaja šulerjo zakłady dwójneje moderacije a trenuja z Larsom-Christianom Kardom a Saru von Neuburg wot MDR JUMP swoju rěč a wuraz. Jutře póndźe wo kreatiwne pisanje. Na kóncu prózdninskeho seminara zaběraja so pjatk z montažu widejow. Zajimcy móža so tež jenož na jednotliwych dnjach wobdźělić.

posledni raz aktualizowane: 04. winowca 2017, 08:04 hodź.