Rańše powěsće: wutoru, 10.10.2017


W Konjecach dyrbja dlěje čakać

Zatwar elektriskeje připrawy za zwonjenje w Konječanskej kapałce so dlije. Budyski krajnoradny zarjad je sej drje dalše formulary a dokumenty žadał, ale dotal zatwar njedowoli. To praji wčera wjesny předstejićer Frank Šołta. Poprawom chcychu zamołwići spočatk septembra z twarom započeć, po tym, zo běchu trěbne pjenjezy nazběrali. Lětdźesatki je w Konjecach wjesnjanka Hańža Rachelina kóždy dźeń trójce z ruku zwoniła.


W Bóšicach pytaja nuznje lěkarja

Bóšičanska gmejna pyta nuznje noweho lěkarja za powšitkownu medicinu. Dotalna lěkarka dyrbješe strowotniskich přičin dla swoje dźěło złožić, tak wjesnjanosta Stanij Ryćer. Gmejna by nowemu lěkarjej rumy za praksu samo bjez podruže přewostajiła. Pacientam w Bóšicach pola Wětrowa by hižo pomhało, hdyž by lěkar jenož dwaj dnjej wob tydźeń w gmejnje skutkował, tak wjesnjanosta dale.


Při Bjerwałdskim jězoru wěstotu zaručili

Wodowa straža při Bjerwałdskim jězoru je lětsa dwójce žiwjenje wuchowała , šěsć surferam pomhała a štyri płachtakam, a často prěnju pomoc wukonjała. Dźěło straže je kompletnje čestnohamtsce a financuje so z darow. Wčera je sej gmejnska rada Hamor žadała, zo měło so to změnić. Chcedźa trajne pjenježne a personelne zaručenje wot wokrjesa a kraja. Lětsa je wodowa straža Hamor tež zaso wukubłanje za wuchowanskich płuwarjow přewjedła.


W Starej Darbni drainagowy system twarja

W Starej Darbni blisko Złeho Komorowa zakónči zawod LMBV tuchwilu twarske dźěła na drainagowym systemje. Nowa hrjebja ma wjes před stupacej dnownej wodu škitać. Nimo toho ma so w njej brune, železne błóto wotsadźeć a tak woda wučisćić. Přidatnje je LMBV wočerstwjenišća za pućowanje z kolesom natwariła, kaž tež pućik za wobhospodarjenje hrjebje. Loni w aprylu su z dźěłom započeli, lětsa w decembru ma dokónčene być. Cyłkownje płaći projekt 140.000 eurow. Zawod LMBV je za renaturaciju łužiskeho brunicoweho rewěra zamołwity.


Běłowodźanske liški z beneficnej hru

W Běłej Wodźe hraja dźensa Běłowodźanske Liški přećiwo Tornadam z Niskeje beneficnu lodohokejowu hru. Z njej chcedźa na depresije skedźbnić - je to dźěl tydźenja dušineje strowoty w Zhorjelskim wokrjesu. Z pomocu woblubowanosće sporta chcedźa tež schorjenych docpěć, kotřiž poskitk poradźowarnjow a skupinow za samopomoc njepřiwozmu, dokelž maja to za słabosć. To zdźěli Manuela Thomasowa wot socialneje syće Łužica, kotraž hru wuhotuje. Do hry předstaja so pomocne skupiny, dadźa hrajerjo awtogramy a přednošuje fachowc na temu sport a psychiska strowota.

posledni raz aktualizowane: 10. winowca 2017, 08:22 hodź.